Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA

På den här sidan finns svar på vanliga frågor gällande kriget i Ukraina och FPA-förmånerna.

Svaren finns också på engelska, ukrainska och ryska.

Rätten till förmåner för personer som flyr kriget i Ukraina

Hur de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland påverkar FPA-förmånerna

Hjälp till nödställda och hur det inverkar på FPA-förmånerna