Hurdant studiestöd och bostadsbidrag kan du få?

På den här sidan berättar vi i vilka situationer du kan få studiestöd och stöd för boende. Vi redogör endast för huvudreglerna. Det kan även finnas övriga villkor för att stöd ska kunna beviljas. Läs mer på sidorna för de olika förmånerna.

Beräkna med beräkningsprogrammet för studiestöd och bostadsbidrag vilka förmåner du kan ha rätt till.

  • Om du är 15–16 år gammal och det barnbidrag som betalats för dig har dragits in ska du i beräkningsprogrammet för studiestöd ange 17 år som din ålder.
  • Om du är under 18 år gammal och bor ensam eller är samboende eller gift ska du i beräkningsprogrammet för bostadsbidrag ange att du är vuxen.