Yrkesinriktade rehabiliteringskurser (Taito-kurser)

Om du har en sjukdom eller en livssituation som gör det svårt att välja yrke eller utbildningsområde eller att få arbete kan en yrkesinriktad rehabiliteringskurs vara ett bra alternativ. En yrkesinriktad rehabiliteringskurs kan också komma i fråga om du behöver stöd för att hantera ditt liv, upptäcka dina resurser och för att börja studera eller söka arbete.

Bekanta dig med kursutbudet

Närmare information om vad de yrkesinriktade rehabiliteringskurserna innehåller och var de ordnas hittar du i söktjänsten för rehabiliteringskurser.

Sök rehabiliteringskurs

En Taito-kurs kan vara ett alternativ för dig om du

  • är arbetslös
  • har avbrutit dina studier
  • byter yrke
  • är pensionstagare och på väg tillbaka till arbetslivet.

Kurser ordnas för följande åldersgrupper:

  • 18–29-åringar (unga vuxna)
  • 18–60-åringar.

Kurserna genomförs i form av grupprehabilitering. En rehabiliteringskurs består av program i grupp, en mellanperiod med uppgifter, individuell handledning och arbetspraktik.

Rehabiliteringen är avgiftsfri för dig. Under rehabiliteringstiden kan du ha rätt till rehabiliteringspenning. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Gör ansökan så här

Skulle du ha nytta av en yrkesinriktad Taito-kurs? Ansök om rehabilitering.