Väliaikainen etuus koronaepidemian takia palkattomalla vapaalla oleville

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen, koronaepidemian takia maksettava tuki. Kelan ja yhteistyökumppanien tiedonvälityksessä väliaikainen epidemiatuki näkyy päivärahana tai tartuntatautipäivärahana. Epidemiatuki on verotettavaa tuloa, ja se kerryttää eläkettä.

Väliaikainen epidemiatuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Sitä maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka joutuvat sen takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen. Ulkomailta saapuva henkilö voi saada tukea enintään 14 vuorokauden ajan ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.

Epidemiatukea voi nyt hakea Kelasta. Tukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta, ja sitä voi saada aikaisintaan 16.3.2020 alkaen.

Kelan verkkosivuilla kerrotaan, kuka voi saada tukea ja miten sitä voi hakea.

Miten väliaikainen epidemiatuki näkyy tiedonvälityksessä

Kela käsittelee väliaikaisen epidemiatuen hakemukset samassa tietojärjestelmässä, jossa käsitellään tartuntatautipäiväraha. Epidemiatuki näkyy tietojen välityksessä nimellä päiväraha tai tartuntatautipäiväraha.

Epidemiatuki on verotettavaa tuloa.

Epidemiatuki kerryttää asiakkaan eläkettä. Epidemiatuki näkyy tartuntatautipäivärahana palkattomissa jaksoissa, joista Kela välittää tiedot Eläketurvakeskukselle.

Kelan yhteistyökumppanit voivat kysyä epidemiatuesta soittamalla Viranomaislinjalle, p. 020 692 235.
 

Lue lisää:
Kela.fi-sivut epidemiatuesta
Tiedote medialle
Viranomaislinja p. 020 692 235 ma–pe klo 9–15

Tiedotetta korjattu 27.4. klo 14.35: Tuen maksamisen aika – Tukea maksetaan poikkeusolojen ajan. Suomen hallitus päättää poikkeusolojen päättymisestä. Kun poikkeusolot päättyvät, myös tuen maksaminen lakkaa.

Tiedotetta päivitetty 6.5. klo 12.40: Poistettu 27.4. tehty lisäys tuen maksamisen ajasta. Lisätty: Tuen maksamisen aika – Epidemiatukea voi saada lapsen hoitamisen takia enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen. Ulkomailta saapuva henkilö voi saada tukea enintään 14 vuorokauden ajan ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.