Postiosoitteet

Postita henkilöasiakkaiden hakemukset ja hakemusten liitteet osoitteeseen
Kela, PL 10, 00056 Kela.

Muissa asioissa valitse postiosoite aiheen mukaan:

Faksi

Faksinumero: 020 634 1599