Ensihoito ja kiireetön sairaankuljetus

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen sairaanhoitopiirin järjestämisvelvollisuudeksi säädetyn ensihoitopalvelun ja kiireettömän sairaankuljetuksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista.

Korvausta maksetaan matkan aiheuttamista kustannuksista. Korvausta ei makseta ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annetusta hoidosta, eikä pääsääntöisesti kuljetukseen johtamattomista tehtävistä. Korvaus maksetaan vain yhden yksikön kustannuksista, vaikka potilaan hoitamiseen olisi osallistunut useita yksiköitä.  Jos asiakas on hoidettu kohteessa, korvaus myönnetään korvausedellytysten täyttyessä.

Jos asiakas siirretään kesken kuljetuksen toiseen ambulanssiin, Kela korvaa kustannuksia enintään niiden kustannusten mukaisesti, jotka olisivat syntyneet, jos matka olisi tehty yhdellä ambulanssilla.

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan ylimmistä korvausperusteista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamassa asetuksessa. Jos Kelan korvattavaksi kuuluva ensihoito tai kiireetön sairaankuljetus on kilpailutettu ja korvauksen perusteeksi on tullut edullisempi hinta kuin asetuksessa määrätään, tulee palveluntuottajan hakea Kelasta korvausta edullisimman hinnan mukaisesti.

Korvaus maksetaan palveluntuottajalle asiakas- ja matkakohtaisesti lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, perusteella. Jos palveluntuottajan kanssa on sovittu muusta tavasta, tulee Kelalle esittää kaikki vastaavat tiedot kuin lomakkeella ensihoidon tai kuljetukseen johtaneesta sairaankuljetuksen kustannuksista.

Lisätietoa korvausperusteista.

Lue lisää