Kun ambulanssi ei kuljeta potilasta

Kuljetukseen johtamaton ambulanssin käyminen kohteessa (X-1)

X-1 – tilanteissa ambulanssin käynnin kustannukset korvataan, jos asiakas on kuollut tapahtumapaikalle huolimatta annetusta elvytyksestä. Pelkästään tilanteen arviointi ja asiakkaan kuolleeksi toteaminen ilman ensihoitotoimenpiteitä ei oikeuta korvaukseen.

Korvausta ei myönnetä tilanteissa, joissa kuollut asiakas on kuljetettu esimerkiksi terveyskeskukseen kuolinsyyn toteamista varten.

Korvausta ei myönnetä jos:

 • asiakas kuljetetaan hoitoon muulla ajoneuvolla, esimerkiksi toisella ambulanssilla tai taksilla
 • asiakas kieltäytyi kuljetuksesta
 • asiakasta ei löydetty
 • kyseessä on tekninen ajoeste esimerkiksi ajoneuvovaurio

Kohteessa annetun ensihoidon vuoksi kuljetukseen johtamattoman matkan korvaaminen (X-8)

Kela korvaa X8-tehtävät kaikkien seuraavien neljän edellytyksen täyttyessä:

 1. Ensihoitotehtävä tulee hätäkeskuksen hälyttämänä.
 2. Lääkäriltä on pyydetty ja saatu hoito-ohje potilaalle 

  a) hoito-ohjeen antanut lääkäri on ensihoitopalvelun järjestäjän eli sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukainen, ensihoitopalvelun järjestelmään kuuluva päivystävä lääkäri. Lääkäri voi olla ensihoidon, perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon päivystävä lääkäri

  b) hoito-ohjeen perusteella vältetään tarve potilaan kuljettamiselle arvioon ja/tai hoitoon terveydenhuollon päivystyspisteeseen.
 3. Potilaalle on tehty kohteessa terveydentilan arvion lisäksi sellaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka olisivat muussa tapauksessa jouduttu tekemään terveydenhuollon päivystysyksikössä.

  Edellä mainittuja tilanteita ovat esimerkiksi:
   - sydänfilmin rekisteröinti ja lähettäminen analysoitavaksi päivystävälle lääkärille
   - vierianalytiikan käyttö hoito-ohjeen päätöksenteon tukena, silloin kun vierianalytiikka liittyy hätäkeskuksen hälytyksen syyhyn.

  Hoitotoimiksi katsotaan esimerkiksi suonensisäinen nestehoito/lääkitys tai glukoosihäiriön hoito antoreitistä riippumatta. Samoin hoitotoimenpiteenä pidetään tilannetta, jossa potilaalle annetaan muita kuin potilaan omia käsikauppalääkkeitä.
 4. Potilaan tutkimisesta ja annetusta hoidosta on tehty kirjaus Kelan lomakkeelle SV210 tai tiedot on toimitettu vastaavalla Kelan hyväksymällä tavalla.  Päivystävän lääkärin antama hoito-ohje tulee olla todennettavissa jälkikäteen potilastietojärjestelmästä.

1.12.2018 lähtien Kela korvaa myös yhden hengen ensihoitoyksikön suorittaman X-8-tehtävän.

Useita ambulansseja tai muita ajoneuvoja kohteessa

Jos kohteeseen on mennyt useita ambulansseja, matkakorvaus myönnetään vain asiakasta kuljettaneen ajoneuvon tai ensihoitoa antaneen ambulanssin perimistä kustannuksista. Tämä edellyttää myös muiden korvausedellytysten täyttymistä.

Jos asiakas siirretään kesken kuljetuksen toiseen ambulanssiin, kustannukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaisesti, mikä matkasta olisi syntynyt, jos se olisi tehty yhdellä ambulanssilla.

Lue lisää