Näin palveluntuottaja hakee suorakorvausta

Kela korvaa ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen kustannuksia suorakorvauksena. Palveluntuottaja perii asiakkaalta omavastuuosuuden ja hakee lopuista kustannuksista korvausta Kelalta.

Lue lisää