Etuustietopalvelu Kelmu

 

Etuustietopalvelu Kelmu on tarkoitettu niille viranomaisille ja Kelan yhteistyökumppaneille, joilla on lain mukaan oikeus saada Kelan etuustietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Eri käyttäjätahot näkevät Kelmussa eri asioita. Kelmussa on muun muassa tietoja

 • etuuksien vireillä olosta
 • etuusratkaisusta
 • maksuista
 • vakuuttamistiedoista
 • perintätiedoista
 • lääkekatosta.

Kunta voi myös tehdä Kelmun kautta maksuvaatimuksia eli esittää etuuden maksamista kunnalle. Kunta voi hakea Kelmusta työmarkkinatuen laskuun liittyvät henkilöluettelot ja lokakuusta 2021 alkaen myös lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluettelot.

Kelmu ja toimeentulotuki

Etuustietopalvelun avulla kunta näkee tiedot Kelan tekemistä perustoimeentulotuen päätöksistä. Kela välittää kunnalle Kelmuun integroidulla eTotu-palvelulla seuraavat tiedot:

 • asiakkaan sosiaalityön tarve
 • asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve
 • ilmoitus alennetusta perusosasta
 • ilmoitus alle 25-vuotiaasta työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 4 kuukautta
 • ilmoitus 25 vuotta täyttäneestä työttömästä, joka on saanut toimeentulotukea 12 kuukautta
 • ilmoitus maahanmuuttajasta, joka on saanut toimeentulotukea 2 kuukautta.

Tiedot näkyvät Kelmussa seuraavasti:

 • yhteydenotot ja ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta välittömästi
 • kiireellisenä tehdyt hakemukset sekä työttömiä ja maahanmuuttajia koskevat ilmoitukset samana päivänä
 • täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset ja ilmoitukset alennetusta perusosasta  perustoimeentulotuen päätöksen jälkeisenä päivänä.

Jos ilmoitus on toimitettu väärään kuntaan 

Jos Kelan toimittama ilmoitus ei kuulu esimerkiksi muuton vuoksi kuntaan, jonne ilmoitus on alun perin toimitettu, voi kunnan käsittelijä itse siirtää ilmoituksen toiseen kuntaan Kelmun eTotu-palvelun kautta. Toiseen kuntaan siirtäminen on mahdollista kaikille ilmoituksille eikä siirtäminen edellytä yhteydenottoa Kelaan.

Kelmuun tunnistautuminen

Kelmuun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Voit tunnistautua mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Voit käyttää Etuustietopalvelu Kelmua vain, jos käytössäsi on:
 • vahva Suomi.fi-tunnistusväline ja
 • tarvittava Suomi.fi-valtuus.

Valtuudet

Tehtävästäsi riippuen voit tarvita Kelmua varten eri Suomi.fi-valtuuksia. 

Jotta työntekijä voi käyttää Kelmua, hänellä pitää olla oman organisaationsa antamat tarvittavat valtuudet. Valtuudet annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Asiointivaltuutta tarvitseva voi myös pyytää valtuutta Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Silloin valtuus annetaan hyväksymällä pyyntö. 

Kelmu ja tulorekisteri

Kela ilmoittaa tulorekisteriin (Henkilöasiakkaat-osio) tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisteriin ei kuitenkaan ilmoiteta tietoja perustoimeentulotuesta.

Häiriöt

Jos huomaat palvelussa häiriön, ilmoita siitä Kelan tekniseen tukeen tekninentuki@kela.fi. Häiriöitä korjataan arkisin klo 8–17.

Lue lisää