Näin haet yleistä asumistukea

Hae asumistuki nopeasti verkossa

Lähetä hakemus ja liitteet helposti asiointipalvelun kautta. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi.

Lähetä hakemus
 1. Hae yleistä asumistukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Liitä hakemukseesi:
  • jäljennös kirjallisesta vuokrasopimuksesta
  • todistus vuokran tai vastikkeen määrästä, jos vuokran tai vastikkeen eritelty määrä ei selviä muista liitteistä, kuten vuokrasopimuksesta tai vuokrankorotusilmoituksesta.
 3. Liitä ruokakuntasi tilanteen mukaan hakemukseen lisäksi:
  • kopio työsopimuksesta, jos työsuhde on vasta alkanut
  • selvitys muiden kuin Kelan tai työeläkelaitoksen maksamista eläkkeistä ja korvauksista
  • selvitys asuntolainoista (jäljellä oleva pääoma ja korkoprosentti)
  • lomake Yhteisöruokakunnan valtuutus (AT 5),
  • starttirahapäätös, jos olet aloittava yrittäjä eikä sinulla ole YEL-vakuutusta,
  • ilmoitus Suomeen muutosta (Y 77), jos haet yleistä asumistukea ensimmäistä kertaa Suomeen muuton jälkeen eikä sinun tai ruokakuntasi jäsenen oikeutta Kelan etuuksiin ole vielä selvitetty. Lue lisää.
  • lomake Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla (Y38), kun ilmoitat muutosta ulkomaille tai oleskelusta ulkomailla.
 4. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko tukea saat. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa hakemuslomakkeen Yleinen asumistuki (AT 1) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja. Huomaa, että sinun on kuitenkin ilmoitettava Kelaan tulojen muutoksesta.

Katso video

Videolla neuvotaan opiskelijoita ensin opintotuen ja sitten asumistuen hakemisessa. Asumistukihakemusta koskeva opastus alkaa kohdasta 2.07.

 

Hakuaika

Asumistuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos esimerkiksi vuokrasopimus on voimassa 15.3. alkaen, tuki myönnetään 1.4. alkaen.

Voit saada asumistukea takautuvasti enintään 1 kuukaudelta.

Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja koska etuus maksetaan. Käsittelyajat ja tiedustelut -sivulta selviää, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa yleensä kestää.

Ilmoita muutoksista

Sinun on pikaisesti ilmoitettava Kelaan seuraavista muutoksista:

 • Ruokakuntasi bruttokuukausitulot suurenevat vähintään 400 euroa.
 • Ruokakuntasi hyväksyttävät asumismenot pienenevät vähintään 50 euroa.
 • Vaihdat asuntoa tai muutat pois asunnosta, johon asumistuki on myönnetty.
 • Sinulle tai ruokakuntaasi kuuluvalle syntyy oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.
 • Ruokakuntaasi kuuluvien henkilöiden määrä tai kokoonpano muuttuu pysyvästi.
 • Ruokakuntaasi kuuluva henkilö muuttaa ulkomaille tai oleskelee ulkomailla.
 • Ruokakuntasi ottaa alivuokralaisen tai luopuu alivuokralaisesta.
 • Ruokakuntasi käytössä olevan asunnon hallintamuoto muuttuu.
 • Solmit avioliiton, tai avioliitto purkautuu.
 • Muutat avoliittoon, tai avoliitto päättyy.

Ilmoita muutoksista verkossa tai hakemuslomakkeella (AT1).

 • Kun ilmoitat muutosta ulkomaille tai oleskelusta ulkomailla, täytä myös hakemuksen liitteeksi lomake Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla (Y38).

Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti tai väärän suuruisena. Jos asumistuen määrä pienenee tarkistuksessa, tarkistus tehdään muutoksen mukaisesta tarkistusajankohdasta lähtien. Tällöin sitä joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Sinun kannattaa myös viipymättä ilmoittaa, jos

 • ruokakuntasi bruttokuukausitulot pienenevät vähintään 200 e/kk
 • ruokakuntasi hyväksyttävät asumismenot suurenevat vähintään 50 e.

Jos asumistuen määrä suurenee tarkistuksessa, Kela maksaa korotusta vain hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta alkaen.

Tarkista lisäksi, miten muuttunut tilanteesi vaikuttaa muihin Kelan maksamiin tukiin.

Lue lisää