Erikoishammasteknikon antaman hoidon korvaaminen

Erikoishammasteknikko voi tehdä kokoproteesin valmistus- ja huoltotyön.

Erikoishammasteknikon suorittama kokoproteesihoito korvataan rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille hammaslääkärin suorittaman suun tutkimuksen ja hänen antamansa määräyksen, lomake SV 3 perusteella. Määräys on voimassa 2 vuotta.

Lääkärin määräys vastaa hammaslääkärin määräystä niissä poikkeustapauksissa, joissa välittömän hoidon tarpeen johdosta hammaslääkärin tutkimusta ei voida toteuttaa. Tällainen on esimerkiksi vuodepotilas, jonka kokoproteesi on rikkoutunut.

Julkisen terveydenhuollon palveluksessa olevan hammaslääkärin määräyksen, SV 3, perusteella korvataan vain yksityisen erikoishammasteknikon rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle suorittaman kokoproteesihoidon kliinisen ja teknisen työn kustannuksia.