Enimmäisaikojen ylittäminen

Erityinen hoidollinen syy

Kotihoidon ajalle maksettavaa erityishoitorahaa voidaan myöntää enimmäisajan (60 arkipäivää) lisäksi enintään 30 arkipäivältä, kun lapsen sairauden hoito on aloitettu ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen edellyttää vanhemman osallistumista hoitoon kotona (erityinen hoidollinen syy).

Painava lääketieteellinen syy

Sairaala- ja poliklinikkahoidon (60 arkipäivää) ja kotihoidon enimmäisajat (60 + 30 arkipäivää) voidaan ylittää, jos lapsen erityisen vaikeaan sairauteen liittyvän hoidon toteuttaminen tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa läsnäoloa ja valvontaa. Valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) mukaan tällaisia painavia lääketieteellisiä syitä ovat:

 • hengenvaarallinen tila, joka edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa, esimerkiksi immunosuppressiivinen hoito ja lisääntynyt infektioriski
 • vaikeiden tapaturmien ja palovammojen jälkihoito
 • kuolevan lapsen hoito
 • dialyysihoitoa vaativan lapsen hoito, kun se edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa ja vanhemman läsnäoloa tai
 • muu vastaava painava lääketieteellinen syy.

D-todistuksen täyttäminen, enimmäisaikojen ylityksen perustelu

 • Erityinen hoidollinen syy (kotihoito 61 – 90 arkipäivää)
  • Täytä kuten kotihoitoon
  • Totea lisäksi vanhemman kokopäiväisen hoitoon osallistumisen tarpeellisuus hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
 • Painava lääketieteellinen syy (sairaala- ja poliklinikkahoito yli 60 arkipäivää tai kotihoito yli 90 arkipäivää)