Lisäselvitykset

Kela voi pyytää täydentämään puutteellista lääkärintodistusta tai pyytää lisäselvityksiä, kuten potilaskertomusjäljennöksen asiakkaalta, suoraan lääkäriltä tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.

On tärkeää, että asiakas saa päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti. Perusteellisesti laadittu lääkärintodistus vähentää lisäselvitysten tarvetta ja osaltaan nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.