Muu lakiin perustuva kuntoutus

Ensisijainen etuus kuntoutuksen ajalta on kuntoutusraha. Kuntoutusrahan myöntäminen edellyttää sekä lasta että vanhempaa koskevaa kuntoutuspäätöstä.

Erityishoitorahaan oikeuttavaa kuntoutusta voi olla sairaalakuntoutuksen lisäksi

  • kuntoutuskurssi
  • sopeutumisvalmennuskurssi
  • kuntoutussuunnitelman tekeminen
  • proteesin, apuvälineen tai vastaavan haittaa kompensoivan välineen hankkiminen.

Tällöin ei edellytetä vaikeaa sairautta.

Kirjaa kuntoutuksen lakiperuste D-todistukseen.

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin ajalta erityishoitorahaa voidaan myöntää molemmille vanhemmille, jos kurssi on tarkoitettu molemmille vanhemmille (ns. perhekurssi). Myös tutkimusjaksojen ajalle erityishoitorahaa voidaan myöntää molemmille vanhemmille.

Erityishoitorahan enimmäisaikaa laskettaessa kuntoutukseen osallistumisen aika lasketaan yhteen sairaala- ja poliklinikkapäiviltä maksetun erityishoitorahan kanssa, yhteensä enintään 60 arkipäivää lasta kohden.