Sairaalassa ja poliklinikalla annettava hoito ja kuntoutus

Erityishoitorahaa voidaan myöntää vanhemmalle, joka osallistuu lapsen sairauden tai vamman vuoksi annettavaan

 1. hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla tai muussa yksityisessä tai julkisessa erikoissairaanhoidon tasoisessa toimintayksikössä
 2. erikoislääkärin antamaan hoitoon kehitysvammaneuvolan poliklinikalla tai muussa erityishuoltopiirin toimintayksikössä.

Laissa tarkoitettu erikoissairaanhoidon tasoinen toimintayksikkö ei ole

 • terveyskeskus
 • yksityislääkärin vastaanotto
 • erityishuoltopiirin laitospaikka.

7–15-vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta erityishoitorahan myöntäminen edellyttää, että lapsen sairaus on jokin valtioneuvoston asetuksessa (1335/2004) tarkoitetuista vaikeista sairauksista:

 • leukemia ja muut pahanlaatuiset kasvaimet
 • vaikeat sydänviat
 • vaikeat tapaturmat ja palovammat
 • vaikeasti tasapainotettava sokeritauti ja sokeritaudin hoidon aloitusvaihe
 • vaikeat mielenterveyden häiriöt
 • vaikea kehitysvammaisuus
 • vaikea keuhkoastma
 • vaikea nivelreuma
 • muut edellä mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan verrattavat sairaudet, vammat ja sairaudentilat.

Alle 7-vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoitoon erityishoitorahan myöntäminen ei edellytä asetuksessa tarkoitettua vaikeaa sairautta.

Yli 7-vuotiaan lapsen ennalta sovittu kontrollikäynti poliklinikalla ei lähtökohtaisesti oikeuta erityishoitorahaan. Jos käynnillä kuitenkin tehdään vaikean sairauden hoitotoimenpiteitä tai todetaan vaikean sairauden hoitotoimenpiteiden tarve, erityishoitorahaoikeus voi olla.

Erityishoitorahan myöntäminen edellyttää, että hoito matkoineen kestää yli 6 tuntia tai muutoin estää hoitoon osallistuvaa hakijaa tekemästä kokopäiväisesti työtään.

Sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta erityishoitorahan enimmäisaika saman sairauden perusteella on 60 arkipäivää, joka voi koostua useammasta jaksosta (ks. enimmäisaikojen ylittäminen).

Arvioi, onko molempien vanhempien hoitoon tai kuntoutukseen osallistuminen lääketieteellisesti perusteltua hoidollisen tiedon välittämiseksi tai hoidon onnistumisen varmistamiseksi (esimerkiksi opetustilanne, suuret leikkaukset, kriittisesti sairaat lapset). Jos erityishoitorahaa maksetaan samanaikaisesti molemmille vanhemmille, lasketaan suorituspäivät yhteen enimmäisaikaa laskettaessa.

D-todistuksen täyttäminen, sairaalahoito

 • Kirjaa lapsen sairaus tai vamma ja merkitse sairauskoodi (ICD-10)
 • 7–15-vuotias lapsi: totea ja kuvaa vaikea sairaus
 • Kirjaa päivät, joina vanhemman kokopäiväinen hoitoon tai kuntoutukseen osallistuminen on tarpeen ja
 • Osallistumismerkintöjen kirjaaminen (terveydenhuollon ammattihenkilö täyttää).

D-todistuksen täyttäminen, poliklinikkahoito

 • Kirjaa lapsen sairaus tai vamma ja merkitse sairauskoodi (ICD-10)
 • 7–15-vuotias lapsi: totea vaikea sairaus ja kuvaa annettu hoito / jatkotoimenpiteiden tarve
 • Kirjaa päivät, joina vanhemman kokopäiväinen hoitoon tai kuntoutukseen osallistuminen on tarpeen ja
 • Osallistumismerkintöjen kirjaaminen (terveydenhuollon ammattihenkilö täyttää).