Korvattavat potilaskohtaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet

 

Luettelo päivitetään lääkkeiden hintalautakunnan korvattavuuspäätösten perusteella. Hintalautakunta voi vahvistaa erityisluvallisen valmisteen korvattavuuden myös takautuvasti.