Erityispalvelut

Kela on kehittänyt henkilökohtaiseen palveluun perustuvia toimintamalleja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.

Työkykyneuvonta on Kelan palvelu sairauspäivärahaa saaville asiakkaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työhön paluuseen. Neuvonnalla tehostetaan asiakkaan kuntoutustarpeen selvittämistä ja kuntoutukseen ohjaamista, jotta asiakas voisi mahdollisimman nopeasti ja joustavasti palata työhön tai siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle ilman katkoksia toimeentulossa.

Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisesti sairaille ja vammaisille asiakkaille suunniteltu palvelu.

Henkilökohtaisessa neuvonnassa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne haastattelussa, jonka jälkeen sovitaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa tarvittavien palveluiden järjestämisestä.