Palvelua erityistä tukea tarvitseville

Kelasta saa henkilökohtaista neuvontaa ja apua hakemusten täyttämiseen, kun asiakkaalla on monimuotoinen ja erityistä tukea vaativa tilanne, jota ei voi hoitaa tavanomaisissa palvelukanavissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu ajanvarausta pidemmäksi palvelusuhteeksi.

Palvelua tarjotaan jokaisessa vakuutuspiirissä. Kussakin piirissä on 2 neuvojaa, jotka ottavat kokonaisvaltaisen vastuun asiakkaan neuvonnasta ja etuuksista. Kun asiakas on valittu palveluun, hänen kanssaan pidetään haastattelu, jossa kartoitetaan kokonaistilanne ja sovitaan jatkosta. Jatkossa asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä neuvojaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden kanssa.

Kun huomaat, että asiakkaasi hyötyy neuvojan palveluista, voit ottaa yhteyttä Kelan vakuutuspiiriin alueellasi.

Kenelle henkilökohtaista Kela-neuvontaa

Henkilökohtainen neuvonta on suunnattu aikuisille, nuorille ja lapsille (perheille), joilla on esim. vakava sairaus, vamma, oppimisvaikeuksia tai kehityshäiriöitä. Yhteistyötä voidaan tehdä mm. terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetustoimen, työvoimahallinnon tai kuntoutustahojen kanssa.

Kenelle työkykyneuvontaa

Työkykyneuvonta on Kelan palvelu sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkeasiakkaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työkyvyn edistämisessä. Neuvonnalla tehostetaan asiakkaan kuntoutustarpeen selvittämistä ja kuntoutukseen ohjaamista.

Suositeltavat palvelut