Ero perheessä


Jos vanhemmat eroavat, lapset jäävät usein toiselle vanhemmista. Tällöin etävanhempi maksaa lapsesta elatusapua. Häntä kutsutaan elatusvelvolliseksi.

Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta sekä mm. lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta.

Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua tai elatusvelvollista vanhempaa ei ole, Kela voi maksaa elatustukea vanhemmalle, joka hoitaa lasta.

  • Elatusapu = elatussopimuksen tai -päätöksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten.
  • Elatustuki = Kelan maksama etuus, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
  • Elatusvelvollinen = vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.
  • Etävanhempi = elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen kanssa.
  • Lähivanhempi = lapsen kanssa asuva vanhempi.

Elatusavusta sopiminen


Vanhemmat sopivat erotilanteessa elatusavusta kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään vapaamuotoisestikin, mutta Kelan elatustuen saaminen edellyttää kuitenkin tuomioistuimen tai sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta. Kela voi maksaa elatustukea, jos elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty maksamaan sitä taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Lisätietoja elatusavusta ja elatuksen vahvistamisesta saat mm. oman kunnan sosiaalihuollosta.

Oikeus muihin etuuksiin erotilanteessa


Erotilanteessa lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla voi olla oikeus erilaisiin Kelan etuuksiin.

  • Lapsen kanssa asuva vanhempi, joka ei asu avoliitossa, voi saada lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen. Jos lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona, vanhemmat voivat sopia, kumpi hakee Kelasta lapsilisän ja yksinhuoltajakorotuksen. Korotuksen saa, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.
  • Erotilanne voi vaikuttaa myös asumistukeen.
  • Kotihoidon tuen hoitolisään ja kuntalisään vaikuttavat perheen tulot, joten oikeus tukiin voi alkaa, jos perheen tulot pienenevät.
  • Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, kuten ruokaan ja asumiseen, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen tuki.

Laskureilla voit arvioida oikeutesi eri etuuksiin erotilanteessa.