Perustoimeentulotuen päätökset ja kirjeet uudistuvat

Perustoimeentulotuen päätökset ja kirjeet uudistuvat marraskuun alusta alkaen. Uudet päätökset ja kirjeet ovat aiempaa selkeämpiä ja silmäiltävämpiä. Tuen määräytymisperusteet eivät muutu uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen yhteydessä myös laskujen maksuilmoitukset tulevat Kelmuun.

Kela vaihtaa perustoimeentulotuen päätösjärjestelmän 30.10.2021. Järjestelmäuudistuksen myötä perustoimeentulotuen päätökset ja kirjeet muuttuvat aiempaa selkeämmiksi ja silmäiltävämmiksi. Tärkeimmät tiedot, kuten ratkaisun lopputulos, tuen määrä ja maksupäivä sekä jatkohakemukseen tarvittavat liitteet ovat helposti löydettävissä heti etusivulta. Uusi järjestelmä on myös aiempaa helpompi käyttää Kelan etuuskäsittelijöille.

Uudistamistyössä on huomioitu Pro Sos -hankkeen työpajoista saadut kehittämisehdotukset. Työpajoissa oli mukana kokemusasiakkaita, kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä ja Kelan toimihenkilöitä.

Tuen määrä tai maksuajankohta ei muutu

Tuen määräytymisperusteet eivät vaihdu uudistuksen yhteydessä, vaan ainoastaan päätöksen ulkoasu ja asioiden esittämisjärjestys muuttuvat. Muutos koskee kaikkia Kelan tekemiä toimeentulotukipäätöksiä, mukaan lukien laskujen maksuilmoituksia. Uudistus koskee myös Kelan antamia oikaisuvaatimuspäätöksiä.

Uudennäköisiä päätöksiä ja kirjeitä tehdään Kelassa marraskuun alusta alkaen. Asiakkaalle muutos näkyy marraskuussa tai heti marraskuun jälkeen, kun hän saa seuraavan toimeentulotukipäätöksensä.

Kela on jo tätä ennen siirtänyt sairauspäiväraha- ja vammaisetuudet sekä aikuiskoulutustuen lainantakauksen uuteen järjestelmään. Kaikki muutkin Kelan etuudet siirtyvät sinne vähitellen.

Laskujen maksuilmoitukset Kelmuun

Uudistus vaikuttaa myös Kelan etuustietopalvelu Kelmuun. Jatkossa Kelmussa näkyvät myös laskujen maksuilmoitukset aiemmin näytettyjen päätösten lisäksi. Maksuilmoitukset ovat nähtävillä uudessa Maksuilmoitus-paneelissa. Paneelissa näytetään vain 30.10.2021 jälkeen lähetetyt maksuilmoitukset

Esimerkki uuden päätöksen etusivusta

Perustoimeentulotuen uuden päätöksen etusivu. Päätös on aiempaa selkeämpi ja tärkeimmät asiat kerrotaan heti alussa.

Lisätietoja asiakkaille