Vuoden 2022 KIILA-kurssit haettavissa 1.9.2021 alkaen

Vuoden 2022 KIILA-kuntoutuskurssit ovat työnantajien, ammattiliittojen ja yhdistysten haettavissa 1.9.2021 alkaen. Lisäksi haettavissa on loppuvuoden 2021 kursseja, joiden pitää käynnistyä vuoden 2021 aikana, mutta jotka voivat jatkua vuoden 2022 puolella.

KIILA-kuntoutus käsittää sekä KIILA-kurssipalvelut että KIILA-yksilöpalvelut.

KIILA-kuntoutuskurssit on tarkoitettu työssä oleville henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työkykyynsä. Kursseja voi hakea ympäri vuoden sitä mukaa kun työpaikalla ilmenee kuntoutuksen tarvetta. Kurssin koko on 5–8 kuntoutujaa.

Miten KIILA-kursseja haetaan

Työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset voivat hakea ryhmämuotoista KIILA-kuntoutuskurssia työpaikalle KIILA-kurssien asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Palvelun käyttäjä tarvitsee Suomi.fi-valtuuden "Kuntoutuskurssitarpeen ilmoittaminen”.

Myös yksittäinen työntekijä voi hakea KIILA-kuntoutusta

Myös yksittäinen työntekijä voi hakea ammatilliseen KIILA-kuntoutukseen joko oma-aloitteisesti tai työterveyshuollon tai esimiehen ehdotuksesta.

Työntekijä voi etsiä KIILA-kursseja kuntoutuskurssihaulla. Jos sopivaa kurssia ei löydy, voi hän hakea KIILA-yksilöpalvelua.

KIILA-yksilöpalvelussa palveluntuottaja kokoaa yksittäisistä asiakkaista ryhmän. Ryhmä voi olla ammattialakohtainen tai koostua eri alojen ammattilaisista. Ryhmän koko on 3–5 kuntoutujaa. Yksilöpalvelu sisältää useampia yksilöllisen valmennuksen käyntikertoja kuin kurssipalvelu.

Lue lisää