Kela ja Ilmarinen jatkavat kokeilua asiakkaan sujuvasta ohjauksesta ammatilliseen kuntoutukseen

Kela ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen jatkavat yhteistyötä, jossa asiakkaan tarvitsemat ammatillisen kuntoutuksen palvelut kartoitetaan riittävän varhain. Uusi toimintatapa yhdistää Kelan ja työeläkealan kuntoutuksen asiantuntemuksen.

Viime vuoden lopulla alkanutta yhteistyökokeilua jatketaan toukokuun loppuun saakka. Yhteistyössä kokeillaan mallia, jolla pyritään ehkäisemään pitkittynyttä työkyvyttömyyttä oikein ajoitetulla ammatillisella kuntoutuksella. Ammatillisen kuntoutuksen tavoite on auttaa työntekijöitä ja yrittäjiä jatkamaan työelämässä, kun työkyky on heikentynyt.

Kokeilulla Kela ja Ilmarinen haluavat helpottaa asiakkaan asiointia ja pyrkivät tunnistamaan ajoissa asiakkaat, jotka voisivat hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta.  Viime kädessä kokeilussa on kyse myös työurien pidentämisestä ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemisestä

Kokeilu kohdennetaan erityisesti asiakkaisiin, joiden työkyvyttömyys on pitkittynyt tuki- ja liikuntaelinsairauden tai vakavan masennuksen vuoksi ja joiden eläkkeistä ja ammatillisesta kuntoutuksesta Ilmarinen vastaa.

Lue lisää: