Asiakaspalveluyksiköt

Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluu viisi alueellista asiakaspalveluyksikköä ja Yhteyskeskus.

Lue lisää