Kelan toimielinten palkkiot

Kelan toimielimistä hallitukselle, valtuutetuille ja tilintarkastajille maksetaan palkkio. Neuvottelukuntien ja foorumien jäsenille ei makseta palkkiota.

Kelan valtuutetuille maksettavat palkkiot 1.6.2019 lähtien

Kuukausipalkkio:

 • puheenjohtaja 617,33 e/kk
 • valtuutettu 493,87 e/kk

Kokouspalkkio:

 • puheenjohtaja 154,33 e/kokous
 • valtuutettu 123,47 e/kokous

Eduskunta on määrittänyt valtuutettujen palkkion suuruuden Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön 9 §:ssä. Sen mukaan palkkion määrä on yksi viidestoistaosa kansanedustajalle maksettavasta vuotuisesta palkkiosta. Valtuutetun vuotuisesta palkkiosta maksetaan yksi kahdestoistaosa kuukausittain.

Puheenjohtaja saa valtuutetun palkkion lisäksi vuotuisen puheenjohtajan palkkion, jonka määrä on yksi neljäsosa valtuutetun palkkiosta. Myös puheenjohtajan vuotuisesta palkkiosta maksetaan yksi kahdestoistaosa kuukausittain.

Puheenjohtajalle, valtuutetulle ja varavaltuutetulle maksetaan kokouspalkkio jokaisesta valtuutettujen kokouksesta ja työvaliokunnan kokouksesta. Kokouspalkkion määrä on yksi neljäsosa kuukausipalkkiosta.

Kansanedustajan vuotuinen palkkio on määritelty edustajanpalkkiosta annetussa laissa (328/1947). Kansanedustajan kuukausipalkkiosta on säädetty tämän lain 1 momentissa. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö perustuu tähän lakiin.

Kelan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudella 2020–2022

Kuukausipalkkio:

 • puheenjohtaja 821 e/kk
 • jäsen 532 e/kk

Kokouspalkkio:

 • puheenjohtaja 232 e/kokous
 • jäsen 232 e/kokous
 • henkilöstön edustaja 131 e/kokous

Palkkioista päättävät Kelan valtuutetut.

Kelan tilintarkastajille maksettavat palkkiot 1.6.2019 lähtien

Kuukausipalkkio:

 • tilintarkastajien puheenjohtaja 427,38 e/kk
 • tilintarkastaja 284,92 e/kk

Kokouspalkkio:

 • kokouspalkkio puheenjohtajalle ja tilintarkastajille 123,47 e

Palkkioista päättävät Kelan valtuutetut. Tilintarkastajan palkkion määrä on yksi kahdeskymmeneskuudesosa kansanedustajalle maksettavasta vuotuisesta palkkiosta. Puheenjohtajalle maksetaan tilintarkastajan palkkion lisäksi vuotuinen palkkio, jonka määrä on puolet tilintarkastajan palkkiosta. Puheenjohtajan ja tilintarkastajien vuotuisesta palkkiosta maksetaan kuukausittain yksi kahdestoistaosa.

Lue lisää