Leskeneläkkeen määrä ja maksaminen

Leskeneläkkeessä on kaksi osaa: alkueläke ja jatkoeläke. Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä.

Alkueläke

Alkueläkkeen suuruus on:

335,76 e/kk ajalla 1.1.–31.7.2022
347,60 e/kk ajalla 1.8.–31.12.2022.

Kela maksaa sitä 6 kuukauden ajan puolisosi kuolemasta tai enintään siihen asti, kun täytät 65 vuotta. Jos olitte avoliitossa, et voi kuitenkaan saada alkueläkettä enää sen jälkeen, kun yhteinen lapsenne on täyttänyt 18 vuotta.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta leskeneläkkeen alkueläkkeen määrään.

Jos saat kansaneläkettä tai sitä vastaavaa ulkomaan eläkettä, joka on pienempi kuin alkueläke, Kela maksaa alkueläkettä vain erotuksen verran.

Alkueläke voi olla määrältään pienempi, jos puolisosi oli asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Jatkoeläke

Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Jatkoeläke voi olla määrältään pienempi, jos puolisosi oli asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Perusmäärä

Perusmäärän suuruus on:

105,17 e/kk ajalla 1.1.–31.7.2022
108,88 e/kk ajalla 1.8.–31.12.2022.

Tulosi tai varallisuutesi eivät vaikuta jatkoeläkkeen perusmäärään.

Täydennysmäärä

Leski, joka ei asu parisuhteessa, voi saada täydennysmäärää enimmillään:

545,85 e/kk ajalla 1.1.–31.7.2022
565,09 e/kk ajalla 1.8.–31.12.2022.

Parisuhteessa asuvan lesken täydennysmäärä on enimmillään:

472,28 e/kk ajalla 1.1.–31.7.2022
488,93 e/kk ajalla 1.8.–31.12.2022.

Täydennysmäärään vaikuttavat kuitenkin lähes kaikki tulosi, esimerkiksi palkkatulosi, työeläkelaitoksen maksama eläke, Kelan maksamat etuudet, vuokratulot ja osinkotulot. Työtuloista ja niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon 60 %.

Jotta saat täyden täydennysmäärän, voit ansaita enintään:

57,45 e/kk ajalla 1.1.–31.7.2022
59,45 e/kk ajalla 1.8.–31.12.2022.

Mitä suuremmat tulosi ovat, sitä vähemmän saat täydennysmäärää.

 

Jatkoeläkkeen täydennysmäärä ja bruttotulojen vaikutus siihen (e/kk)
Perhesuhteet Täysi täydennysmäärä Tuloraja, jolla saat täyden eläkkeen (e/kk) Tuloraja, jolla et saa täydennysmäärää, kun sinulla on alle 18-vuotias lapsi (e/kk) Tuloraja, jolla et saa täydennysmäärää, kun sinulla ei ole alle 18-vuotiasta lasta (e/kk)
Yksin asuva 565,09 59,45 1 189,63 1 175,30
Parisuhteessa oleva* 488,93 59,45 1 037,30 1 022,96

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

Tulojen vaikutus täydennysmäärään

Esimerkki leskeneläkkeestä

Maijan aviomies Teppo kuoli helmikuussa 2022. Maijalla ja Tepolla on alle 18-vuotias lapsi, Anne. Maija on osa-aikatöissä ja saa palkkaa 1 000 e/kk. Maija alkaa saada Tepon työeläkkeestä leskeneläkettä 1 200 e/kk.

Kela maksaa Maijalle Tepon kuoleman jälkeen 6 kuukauden ajan alkueläkettä: maalis–heinäkuussa 335,76 e/kk maalis-heinäkuussa ja elokuussa kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen jälkeen 347,60 e/kk elokuussa kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen jälkeen. Yhteensä Maija saa leskeneläkettä Kelasta ja työeläkelaitoksesta maalis–heinäkuussa 1 535,76 e/kk maalis-heinäkuussa ja elokuussa 1 547,60 e/kk .

Alkueläkkeen jälkeen Maija saa Kelasta leskeneläkkeenä jatkoeläkkeen perusmäärän. Se on 108,88 e/kk, koska hänellä on alle 18-vuotias lapsi huollettavanaan. Hän ei saa jatkoeläkkeen täydennysmäärää, koska tulot ylittävät tulorajan. Kela onttaa siis ottanut Maijan tuloina huomioon työeläkelaitoksen maksaman leskeneläkkeen 1 200 e/kk ja 60 % hänen työtuloistaan eli 600 e/kk.

 Kun Anne täyttää 18 vuotta, Kela lopettaa leskeneläkkeen maksamisen.

Maksaminen

Kela maksaa leskeneläkkeen kerran kuukaudessa tilillesi. Maksupäivät ovat sukunimen alkukirjaimen mukaan:

  • A-K: 4. päivä
  • L-R: 14. päivä
  • S-Ö: 22. päivä

Jos pankit ovat maksupäivänä kiinni, eläke maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläkkeestä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Verotus

Leskeneläke on veronalaista tuloa. Siitä saa verotuksessa eläketulovähennyksen.
Kun saat myönteisen eläkepäätöksen, hae OmaVerossa muutosverokortti eläkkeitä varten. Esitä eläkepäätökset sekä muut tulosi ja vähennyksesi.

Sinun ei tarvitse toimittaa muutosverokorttia Kelaan, sillä Verohallinto ilmoittaa uuden ennakonpidätysprosenttisi Kelaan ja työeläkkeiden maksajille. Kela saa tiedon suoraan myös silloin, jos haet muutosverokorttia kesken vuotta.

 

Lue lisää