Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen


Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskouluopintonsa vuonna 2021 tai sen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan ikäluokka kerrallaan. Ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka on tänä vuonna peruskouluopintonsa päättävät opiskelijat. Ennen tätä peruskoulunsa päättäneet opiskelijat eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Opiskelija voi saada jatkossakin opintotukea sekä koulumatkatukea, mutta niihin tulee muutoksia.

Muutokset opintotukeen

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada opintotukea aikuislukio-opintoihin.

Muutokset koulumatkatukeen

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Koulumatkatukeen tulee 1.8.2021 myös sellaisia muutoksia, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita.

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot

Koulumatkatukeen oikeuttavat opinnot on listattu tälle sivulle.  

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada koulumatkatukea myös silloin, kun hän suorittaa

  • aikuislukio-opintoja
  • ammattitutkintoa
  • oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, hän ei voi saada koulumatkatukea näihin opintoihin.

Koulumatkojen pituuden ja määrän vaikutus koulumatkatukeen

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla. Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.  Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Kela.fi-laskurit ja tuen hakeminen

Koulumatkatuen ja opintotuen laskurit päivitetään kesäkuussa 2021.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi. Uusittu koulumatkatuen lomake Koulumatkatukihakemus KM 1 on käytettävissä toukokuusta 2021 alkaen. Hakemus jätetään oppilaitokseen. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Lue lisää