Perhe-eläkkeen pikaopas

Omaisensa menettänyt voi saada Kelasta perhe-eläkkeenä joko leskeneläkettä tai lapseneläkettä. Perhe-eläkettä voi saada myös esimerkiksi omaisen työeläkelaitoksesta.

Leskelle eläkettä

 

Kelasta leskeneläkettä

Kela maksaa alle 65-vuotiaalle leskelle alkueläkettä ja jatkoeläkettä.

Lue lisää
 

Hae leskeneläkettä

Hae Kelasta leskeneläkettä puolison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Takautuvasti leskeneläkettä voi saada enintään 6 kuukauden ajalta.

Lue lisää
 

Leskeneläke päättyy 65-vuotiaana

Leskeneläkettä saa Kelasta alle 65-vuotias. Sen maksu päättyy automaattisesti, kun täytät 65 vuotta.

 

Ilmoita muutoksista

Monet asiat vaikuttavat Kelan eläkkeen määrään.

Ilmoita muutoksista Kelaan.

Lue lisää

Lapselle eläkettä

 

Lapseneläkettä 21-vuotiaaksi asti

Kela voi maksaa alle 18-vuotiaalle lapseneläkettä. Jos lapsi opiskelee, kun hän täyttää 18 vuotta, hän voi saada Kelasta lapseneläkettä 21-vuotiaaksi asti.

Lue lisää
 

Hae lapseneläkettä

Hae lapseneläkettä huoltajan kuolemaa seuraavan kuukauden alusta.

18-21-vuotias opiskelija hakee itse lapseneläkettä. Takautuvasti eläkettä voi saada enintään 6 kuukauden ajalta.

Lue lisää
 

Lapseneläke päättyy 18- tai 21-vuotiaana

Kela lopettaa lapseneläkkeen maksun, kun lapsi täyttää 18- tai 21-vuotiaana.

 

Ilmoita muutoksista

Monet asiat vaikuttavat eläkkeen määrään. Ilmoita muutoksista Kelaan.

Lue lisää

Muuta muistettavaa

 

Tarkista, saatko perhe-eläkettä muualta

Tarkista, voitko saada perhe-eläkettä myös puolisosi tai huoltajan työeläkelaitoksesta tai esimerkiksi tapaturma- tai liikennevakuutuksesta.

Lue lisää
 

Muuta muistettavaa

Olemme koonneet muistilistan, johon on kerätty asioita, jotka pitää hoitaa omaisen kuoleman jälkeen.

Lue lisää