Riskienhallinta ja valvonta

Valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että Kela toimii tehokkaasti, että taloudelliset ja muut tiedot ovat luotettavia ja että noudatetaan asiaankuuluvia säädöksiä ja toimintaperiaatteita.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan avulla varmistamme tavoitteittemme ja perustehtävämme toteutumisen, toimintamme jatkuvuuden sekä turvaamme henkilöstömme hyvinvoinnin. Riskienhallinnalla varmistamme myös hyvän hallinnon toteutumisen.

Tunnistamme ja arvioimme tavoitteisiimme liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet. Riskien tunnistaminen ja arviointi on kiinteä osa strategista suunnittelua ja päivittäistä toimintaa. Varmistamme, että vastaamme asiakkaidemme, kumppaniemme ja yhteiskunnan tarpeisiin tavoitteidemme mukaisesti.

Arvioimme ja seuraamme riskien ja niiden hallinnan tilaa aktiivisesti. Raportoimme asiasta vähintään neljännesvuosittain. 

Eduskunta valvoo Kelan hallintoa ja toimintaa

Kela on itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jota valvoo eduskunta. Kelalla on oma hallinto ja talous, ja Kela on erillinen valtioneuvostosta ja sen alaisesta hallinnosta. Erillisyys perustuu Kelan lainsäädännölliseen asemaan eduskunnan valvonnassa.

Sisäinen valvonta

Sisäinen tarkastus selvittää Kelan johdolle, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta ollut asianmukaista. Lisäksi sisäinen tarkastus voi tehdä muita sille osoitettuja tarkastustehtäviä. Tarkastuksen kohteena voivat olla Kelan kaikki toiminnot.