Perhevapaakorvaus työnantajalle

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Yrittäjä ei saa korvausta omasta vanhemmuudestaan aiheutuvista kustannuksistaan.

Perhevapaakorvaus voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työntekijä on saanut Kelasta raskausrahaa, äitiysrahaa tai adoptiovanhemman vanhempainrahaa.
  • Työnantaja on maksanut raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan ajalta vähintään 1 kuukauden ajan palkkaa, joka perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen.
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
  • Työntekijän työaika on ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Vanhempainvapaat uudistuivat 1.8.2022. Uudistuksen myötä äitiysraha poistuu, ja tilalle tulee raskausraha. Raskausrahaa maksetaan perheille, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. 

Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa työntekijälle palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Työaikaedellytys (80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta) täyttyy myös silloin, kun työntekijä on ennen raskausvapaan, äitiysvapaan tai adoptiovanhemman vanhempainvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla (esim. hoitovapaa, osittaisen hoitovapaa, opintovapaa, osasairauspäiväraha tai osakuntoutusraha).

Määrä

Perhevapaakorvaus on 2 500 euroa. Korvaus on raskaus- tai adoptiokohtainen.