Yhteistyö työllisyyden kuntakokeiluissa

Osa työttömistä työnhakijoista osallistuu vuosina 2021–2023 työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyden kuntakokeilujen aikana kokeilussa mukana olevat kunnat hoitavat asiakkaiden työnhakuun liittyvän neuvonnan ja palvelun. 

Kela toimii kokeilukuntien kumppanina ja kartoittaa tarvittaessa, mihin Kelan etuuksiin ja palveluihin asiakkaalla on oikeus. Yhteistyön tavoitteena on tukea asiakkaan työllistymistä.

Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat ne työnhakijat, jotka asuvat kokeiluun osallistuvassa kunnassa ja jotka

  • saavat Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa
  • ovat alle 30-vuotiaita
  • puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea tai ovat jonkin muun maan kuin Suomen kansalaisia.

Asiakkaalta tarvitaan suostumus tietojen vaihtoon

Asiakkaan asioiden hoitamiseksi asiakkaalta tarvitaan suostumus tietojen vaihtoon viranomaisten kesken. Suostumus tarvitaan, koska tietojen vaihtamiselle ei ole aina lakiin perustuvaa oikeutta.

Kela ja ELY-keskus ovat yhteistyössä Kuntaliiton kanssa laatineet kuntakokeilujen käyttöön suostumuslomakkeen Y50 ja sen käyttöä koskevan ohjeistuksen.

Asiakas täyttää lomakkeen yhdessä kuntakokeilun asiantuntijan kanssa.

Toimi näin

  1. Tutustu ensin lomakkeen käyttöä koskevaan ohjeeseen (pdf). Ohjeessa on tärkeää tietoa suostumuksen pyytämisestä ja hallinnasta.  
  2. Täytä suostumuslomake Y50 (pdf) asiakkaan kanssa.
  3. Toimita suostumuslomake kaikille suostumuksessa valituille viranomaisille. Jos postitat lomakkeen Kelaan, voit lähettää sen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.

Saamenkieliset lomakkeet

Suostumuslomake on saatavilla myös saameksi:

Englanninkielinen ohje ja lomake

Ohjeistus lomakkeen täyttämiseen ja suostumuslomake ovat saatavilla myös englanniksi:

Lue lisää: