Esitteet asiakkaille

Selkokieliset esitteet

Kela palvelee

Lapsiperheiden tuet

Yleinen asumistuki

Sairausajan tuet, kuntoutus ja vammaistuet

Opiskelu

Työttömyys

Asevelvolliset

Eläkkeelle

Muutto Suomeen tai Suomesta

Toimeentulotuki

Yrittäjät

Kelan etuusesitteissä ei ole kaikkia yksityiskohtia ja etuuksien määrät on pyöristetty. Tarkat numerotiedot julkaistaan vuosittain etuusmääristä kertovassa numeroliitteessä. Numeroliitteitä ei paineta, vaan niitä voi tulostaa verkosta tai pyytää tulosteen Kelasta.

Esitteet ovat myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi ja saameksi.