Etäkuntoutus -hanke

Hankkeen tarkoituksena on kuntoutuspalveluiden kehittäminen, jotta tulevaisuudessa asiakkailla olisi mahdollisuus osallistua Kelan kuntoutuspalveluihin etäteknologian välityksellä.

Hankkeessa

  • Luodaan uudenlaisia etäkuntoutusta hyödyntäviä kuntoutuspalveluita, jotka ovat nykyistä keveämpiä ja kustannustehokkaampia
  • Kehitetään Kelan olemassa olevia kuntoutuspalveluita
  • Jalkautetaan olemassa olevat ja uudet etäkuntoutusmallit vakiintuneeksi osaksi Kelan järjestämää kuntoutusta

Uusia etäkuntoutuspalveluita kehitetään muun muassa Kelan rahoittamien kehittämisprojektien avulla.

Kevään 2016 kehittämishankehaussa valittiin rahoitettavaksi 13 projektia, jotka toteutetaan pääosin vuosien 2016-2018 aikana.

Projektit

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Johanna Rouvinen, puh. 050-5623 989, johanna.rouvinen(at)kela.fi

Hankkeen tulokset