Etäkuntoutus-hanke

Hankkeen tarkoituksena on kuntoutuspalveluiden kehittäminen siten, että asiakkailla olisi mahdollisuus osallistua Kelan kuntoutukseen etäteknologian välityksellä. Hanke koostuu 13 projektista ja se toteutetaan vuosina 2016–2020.

Hanketta taustoittamaan toteutettiin kirjallisuuskatsaus Etäkuntoutus. Anna-Liisa Salminen & Sinikka Hiekkala & Jan-Henry Stenberg (toim). Kelan tutkimus 2016.

Hankkeessa

  • Kokeillaan erilaisia etäkuntoutusmalleja eri kohderyhmille,

  • luodaan kokeilujen kokemusten ja tulosten pohjalta uudenlaisia etäkuntoutusta hyödyntäviä kuntoutuspalveluja ja

  • vakiinnutetaan etäkuntoutus osaksi Kelan järjestämiä kuntoutuspalveluja.

Kelan rahoittamissa kehittämisprojekteissa (2016–2019) kokeiltiin ja arvioitiin erilaisia etäkuntoutusmalleja eri kohderyhmille. Kehittämisprojekteihin sisältyi kehittämisosuuden arviointi tai tutkimus.

Projektit

Ajankohtaista

Puheenvuoro Kokemuksia Etäkuntoutus-hankkeesta Kuntoutuspäivillä 6.6.2019 (Ohjelma)

Etäkuntoutus-hankkeen loppuseminaari järjestetään 10.6.2019 klo 10.00–16.00. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.

Loppuseminaarissa julkaistaan kirja, johon on koottu tuloksia ja kokemuksia hankkeen projekteista sekä niiden pohjalta tehdyt etäkuntoutusta koskevat suositukset.
 

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Johanna Rouvinen, puh. 050 562 3989
Sähköposti etunimi.sukunimi@kela.fi

Hankkeen tulokset