Etäkuntoutusmalli mielenterveysongelmiin

Toteuttaja

Kuntoutus Peurunka ja Jyväskylän yliopisto

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen ja vaikuttava etäkuntoutusmalli, joka soveltuu mielenterveyskuntoutujille (masennus) ja muille kuntoutusryhmille.

Tutkimukseen rekrytoidaan kuntoutujia Kuntoutuskeskus Peurungassa järjestettävään mielenterveyskuntoutukseen osallistuvista kuntoutujista. Kuntoutujat jaetaan kahteen ryhmään: 1. Etäkuntoutusryhmä ja 2. Perinteinen mielenterveyskuntoutus. Tutkimuksen osallistumiskriteereinä ovat vähintään lievä-asteinen masennus tai masennusdiagnoosi, alentunut työkyky, 18-60 vuoden ikä, tietokoneenkäyttötaidot ja pääsy Internetiin kotoa.

Kuntoutujat satunnaistetaan, joko perinteiseen, Peurungan kuntoutuskeskuksessa järjestettävään mielenterveyskuntoutukseen (3 x 5 vuorokauden lähijaksot kuntoutuskeskuksessa vuoden aikana) tai etäkuntoutusryhmään. Etäkuntoutusryhmälle tarjotaan etäkuntoutusmalli: 2 päivän kuntoutusjakso Peurungassa, minkä jälkeen he saavat 6 viikon hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvalla verkko-ohjelmalla (Hyvän elämän kompassi) täydennetyn etäkuntoutusjakson, jonka päätteeksi (4 kk kuluttua aloituksesta) järjestetään 2 päivän kuntoutusjakso Peurungassa sekä lopputapaaminen (2 päivää). Kukin etäkuntoutusryhmän kuntoutuja saa oman tukihenkilön.

Mitä hankkeesta saadaan?

Mielenterveyskurssien etämalli

Kohderyhmä

18-60 -vuotiaat masennusta sairastavat henkilöt

Kesto

1.1.2017 - 31.3.2019

Yhteystiedot

Raimo Lappalainen, professori, raimo.lappalainen(at)jyu.fi