Etänä lähelle -erityislapsen arki kuntouttavaksi etäpuheterapian keinoin

Toteuttaja

Sanapolku Oy  

Tavoite

Projektin tavoitteena on tutkia ja pilotoida etäkuntoutuksen soveltuvuutta Kelan nykyisiä palveluita täydentävänä palveluna. Kohderyhmänä olevat erityislapset tarvitsevat laajasti kuntoutuspalveluja. Perinteisesti julkinen sektori on kattanut varhaiskuntoutuksen ja usein näillä lapsilla on tämän jälkeen pitkät terapiajaksot Kelan kustantamana. Olennaista kuntoutuksen vaikuttavuudessa tällä kohderyhmällä on lähipiirin panostus kuntouttavaan arkeen. Vaikeavammaisten kohdalla arjessa toistuvat tukitoimet voivat parhaillaan lyhentää yksilöpuheterapian tarvetta. Intervention kautta tarjotaan konkreettisia ohjeita, miten kuntouttaa lasta arjessa sekä auttaa vanhempia huomaamaan lapsen tuen tarve kommunikoinnissa, sekä taitoa huomata erityislapsen ajoittain pienetkin edistysaskeleet.

Projektiin otetaan 10-12 lasta noin 120km säteellä Kuopiosta. Tarkoituksena on tarjota etäkuntoutuspalvelua Kelan asiakkaille, joille terapia ei ole mahdollistunut pitkien välimatkojen takia. Kohderyhmänä ovat pääasiassa alle kouluikäiset, kehitysvammaiset, liikunta- ja monivammaiset sekä autismin kirjoon kuuluvat lapset, joilla on merkittäviä puutteita kommunikointitaidoissaan tai/ja tarvitsevat puhetta tukevaa tai korvaavaa menetelmää (AAC).

Käytettävät arviointi- ja kuntoutusmenetelmät tähtäävät lapsen kehitystä tukevan arjen edistämiseen. Taitojen yleistäminen yksilöterapiasta arkeen on kohderyhmämme lapsille vielä vaikeaa, joten lähi-ihmiset ovat olennaisessa osassa lapsen kehityksen tukemisessa. Valitut kuntoutusmenetelmät (AKKTiv, Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet, LOVIT, HYP) pohjaavat tutkimustietoon sekä tekijöiden vankkaan kokemuspohjaan.

Mitä hankkeesta saadaan?

Lasten puheterapian etämalli

Kohderyhmä

Alle kouluikäiset, kehitysvammaiset, liikunta- ja monivammaiset sekä autismin kirjoon kuuluvat lapset

Kesto

1.8.2016 - 31.3.2019

Yhteystiedot

Anu Leinonen, toimitusjohtaja, anu.leinonen(at)sanapolku.fi    
Heli Konola, puheterapeutti, heli.konola(at)puheterapeutti.fi