Etuustietopalvelu yhteistyökumppaneille

Etuustietopalvelu Kelmu

Etuustietopalvelu Kelmusta tarkistat kätevästi asiakkaan etuustiedot. Kirjaudu palveluun Katso-tunnisteella.

Kirjaudu palveluun

Kelan etuustietopalvelu yhteistyökumppaneille (Kelmu) on osa Kelan yhteisöpalveluja. Etuustietopalvelua voivat käyttää ne viranomaiset ja yhteistyötahot, joille on lainsäädännössä määritelty oikeus saada Kelan etuustietoja teknisellä käyttöyhteydellä. Palvelun käytöstä solmitaan sopimus Kelan ja viranomais- tai yhteistyötahon kanssa. Sopimukseen kuuluu myös kattava tietosuojaselvitys.

Etuustietopalvelu koostuu eri yhteistyökumppaneille näiden tiedonsaantioikeuksien mukaisesti räätälöidyistä henkilöasiakkaiden etuustietoihin kohdistuvista kyselyistä. Yhteistyötahojen tiedonsaantioikeudet vaihtelevat etuuksittain sekä tietosisällöiltään ja aikarajauksiltaan.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Voidakseen käyttää Etuustietopalvelua viranomaisen/yhteistyötahon tulee tehdä sopimus Kelan kanssa sekä hankkia Katso-tunniste Web-käyttöliittymälle, tai VRK:n varmenne WS-rajapinnalle.

Kirjaudu Kelmuun henkilökohtaisella Katso-tunnisteella. Palvelun tarkemmat käyttöohjeet löydät palveluun kirjautumisen jälkeen käyttöliittymän yläosasta. Etuustietopalvelu Kelmu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen 16.5.2020.

Lue lisää