Etuustietopalvelu yhteistyökumppaneille

Kelan etuustietopalvelu yhteistyökumppaneille (Kelmu) on osa Kelan yhteisöpalveluja. Etuustietopalvelua voivat käyttää ne viranomaiset ja yhteistyötahot, joille on lainsäädännössä määritelty oikeus saada Kelan etuustietoja teknisellä käyttöyhteydellä. Palvelun käytöstä solmitaan sopimus Kelan ja viranomais- tai yhteistyötahon kanssa. Sopimukseen kuuluu myös kattava tietosuojaselvitys.

Etuustietopalvelu koostuu eri yhteistyökumppaneille näiden tiedonsaantioikeuksien mukaisesti räätälöidyistä henkilöasiakkaiden etuustietoihin kohdistuvista kyselyistä. Yhteistyötahojen tiedonsaantioikeudet vaihtelevat etuuksittain sekä tietosisällöiltään ja aikarajauksiltaan.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Voidakseen käyttää Etuustietopalvelua viranomaisen/yhteistyötahon tulee tehdä sopimus Kelan kanssa sekä hankkia Katso-tunniste Web-käyttöliittymälle, tai VRK:n varmenne WS-rajapinnalle.

Katso-tunnistuspalvelua hoitaa Verohallinto. Tunnistuksesta saa tietoa osoitteesta yritys.tunnistus.fi ja www.vero.fi/katso. Lisätietoja voi kysyä myös Verohallinnon tukipalvelunumerosta 020 697 040 tai sähköpostilla katso@vero.fi.