Etuuspalvelut


Etuusjohtaja
Anne Neimala (Antti Jussila 1.10.2018–31.1.2019)

Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö
Mia Helle

Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Pasi Pajula

Eläke-, opinto- ja perhe-etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Regina Ollila

Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Mikko Toivanen

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Reija Jääskeläinen

Kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö
Suvi Rasimus

Raja-yhteyspisteen päällikkö
Marika Lahtivirta

Etuuspalvelujen suunnitteluyksikön päällikkö
Soili Orre

Vakuutuslääketieteellisen yksikön päällikkö
Ilona Autti-Rämö

Pohjoisen vakuutuspiirin johtaja
Arto Rautio

Keskisen vakuutuspiirin johtaja
Liisa Ojala

Läntisen vakuutuspiirin johtaja
Petri Hannula

Itäisen vakuutuspiirin johtaja
Kimmo Ruuskanen

Eteläisen vakuutuspiirin johtaja
Antti Jussila (Maini Kihlman 1.10.2018–31.1.2019)

Valtakunnalliset erityisyksiköt:

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö
Sari Paloposki

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksen päällikkö
Matti Hynninen

Kansainvälisten asioiden keskuksen päällikkö
Maini Kihlman (Krista Jalonen 1.10.2018–31.1.2019)

Lisätietoja