Etuuspalvelut


Etuusjohtaja, (ma. 31.7.2021)
Antti Jussila

Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö
Mia Helle

Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Pasi Pajula

Eläke-, opinto- ja perhe-etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Regina Ollila

Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Mikko Toivanen

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Reija Jääskeläinen

Kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö
Suvi Rasimus

Raja-yhteyspisteen päällikkö
Marika Lahtivirta

Etuuspalvelujen kehittämisyksikön päällikkö
Heli Kauhanen

Etuuspalvelujen suunnitteluyksikön päällikkö
Soili Orre

Vakuutuslääketieteellisen yksikön päällikkö
Ilona Autti-Rämö

Pohjoisen vakuutuspiirin johtaja
Arto Rautio

Keskisen vakuutuspiirin johtaja
Liisa Ojala

Läntisen vakuutuspiirin johtaja
Petri Hannula

Itäisen vakuutuspiirin johtaja
Kimmo Ruuskanen

Eteläisen vakuutuspiirin johtaja
Antti Jussila

Valtakunnalliset erityisyksiköt:

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö
Sari Paloposki

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksen päällikkö
Matti Hynninen

Kansainvälisten asioiden keskuksen päällikkö
Maini Kihlman

Lisätietoja