Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa tulona

Yli 50 euron veronpalautus vaikuttaa toimeentulotukeen. Veronpalautuksia maksetaan heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Valtaosa palautuksista maksetaan elokuussa.

Veronpalautukset maksetaan tänä vuonna heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Suurin osa asiakkaista saa veronpalautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Palautukset voivat vaikuttaa toimeentulotukeen.

Toimeentulotuessa huomioidaan veronpalautuksesta osa, joka ylittää niin sanotun vähäisen määrän. Vähäisenä pidetään alle 50 euron palautusta henkilöä kohti tai alle 100 euroa perhettä kohti. Jos esimerkiksi yksin asuva asiakas saa elokuussa veronpalautusta 200 euroa, siitä 150 euroa vaikuttaa elokuun toimeentulotukeen. Suuri veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen useamman kuukauden ajan.

Verohallinto vahvistaa elokuun veronpalautukset kesäkuun aikana. Ennen kesäkuuta tehdyssä perustoimeentulotuen päätöksessä veronpalautus on voitu huomioida keskeneräisen verotuksen perusteella. Jos asiakkaan saama veronpalautus on suurempi kuin keskeneräisessä verotuksessa, Kela tarkistaa toimeentulotukipäätöksen. Tällöin tuen määrä pienenee.

Jos veronpalautus on pienempi kuin keskeneräisessä verotuksessa ja huomioitu toimeentulotuen päätöksessä liian suurena, asiakkaan pitää hakea tuen tarkistamista Kelasta. Asiakkaan pitää hakea päätöksen tarkistamista myös silloin, jos palautuksen maksupäivä muuttuu. Ohjeet ja tietoa tuen tarkistamisesta löytyy asiakkaan saamasta toimeentulotuen päätöksestä.

Tukeen vaikuttaa vain ulosottoperinnästä jäljelle jäävä osa palautuksesta

Jos asiakkaan veronpalautus tai osa siitä peritään ulosotossa olevan velan lyhentämiseksi, vain ulosotosta jäljelle jäävä osa palautuksesta vaikuttaa toimeentulotukeen. Jos koko veronpalautus menee ulosottoon, palautus ei vaikuta toimeentulotukeen.

Jos asiakas on saanut toimeentulotuen päätöksen, jossa veronpalautus on jo huomioitu tulona, mutta palautus menee sen jälkeen kokonaan tai osittain ulosottoon, Kela tarkistaa päätöksen. Tarkistamista varten asiakkaan pitää toimittaa Kelaan veronpalautuksen ulosmittauspäätös, jonka voi hakea ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta. Vaihtoehtoisesti Kelaan voi toimittaa asialuettelon, jonka voi pyytää ulosottolaitoksen asiakaspalvelusta.

Lue lisää