Kela kehittää uusia tapoja palvella kielellistä tukea tarvitsevia asiakkaita

Kela on tarjonnut arabian-, somalin- ja venäjänkielistä puhelinpalvelua. Palvelu nykymuodossaan päättyy 19.2. Kielipalveluja tarjotaan jatkossa pääsääntöisesti takaisinsoittopalveluna ja tulkattuna puhelinpalveluna.

Kela on tarjonnut kokeiluluontoisesti vajaan vuoden ajan arabian-, somalin- ja venäjänkielistä puhelinpalvelua kolmena aamupäivänä viikossa. Palvelukokeilun avulla on haluttu sujuvoittaa heikosti tai ei lainkaan suomea osaavien asiakkaiden asiointia Kelassa.

Kokeilun aikana on huomattu, että palvelu ei ole tavoittanut riittävän hyvin niitä asiakkaita, jotka olisivat eniten tarvinneet kielellistä tukea Kela-asiointiin. Palvelukokeilu on päätetty tästä syystä lopettaa 19.2. lähtien.

Jatkossa arabian-, somalin- ja venäjänkielistä palvelua on mahdollista saada takaisinsoittopalveluna ja tulkattuna puhelinpalveluna. Näin palvelu voidaan kohdentaa aiempaa paremmin eniten kielellistä tukea tarvitseville.

Jos asiakas ei pysty hoitamaan asioitaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kela järjestää asiointiin tarvittaessa tulkin. Myös yhteistyökumppani voi varata puhelinajan Kela-asioita hoitavalle asiakkaalleen tämän suostumuksella.

Kun maahanmuuttaneiden kielitaito vähitellen karttuu, heitä ohjataan käyttämään Kelan suomen- ja ruotsinkielisiä palveluja. Lisäksi Kela tukee maahanmuuttaneiden tiedonsaantia selkosuomenkielisillä ja selkoruotsinkielisillä kela.fi-sivuilla.

Lue lisää