Kela doallá sámegielaid vahku – sámegielat bálvalusat ovddiduvvojit ovttas giellaservošiin

Sámegielaid vahku ulbmilin lea, ahte sámegielat oidnojit ja gullojit servodaga buot oassesurggiin. Kelas sámegielaid vahkku lágiduvvo ovddidanbarggu oktavuođas.

Sámegielaid vahku oktasaš ulbmilin lea, ahte sámegielat oidnojit ja gullojit servodaga buot oassesurggiin. Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso sávvá, ahte nu máŋggat doaibmit go vejolaš, oassálasttášedje sámegielaid vahkkui:

– Go giella oidno beaivválaččat, dat buktá dovddu, ahte min giella lea dohkkehuvvon, das lea árvu ja dat laktása servodahkii.

Sámegielaid vahkku oidno Kelas diehtojuohkimis, mii lea dárkkuhuvvon nu kelalaččaide go áššehasaide. Fuopmášumi oažžu dán jagi erenomážit sámegielat bálvalusa ovddideapmi ja maiddái oktasašbargu sierra doaibmiiguin.

Sámegielaid vahkus juhkko diehtu maiddái kelalaččaide

Sámegiella bajiduvvo giellavahku áigge nu, ahte dat oidno ja gullo maiddái Kela siste. Ulbmilin lea, ahte juohkehaš bargi Kelas dovdá sámiid gielalaš vuoigatvuođaid ja máhttá neavvut sámegielat áššehasa iežasgielat bálvalusa lusa.

Kela fállá buot kelalaččaide vejolašvuođa Sápmelaččat Kela áššehassan-neahttakurssa čađaheapmái. Kursa lea deahtta diehtopakeahtta sámi kultuvrras ja sámiid gielalaš vuoigatvuođain. Maiddái eará organisašuvnnaid bargit besset fargga oahpásmit Kela buvttadan Moodle-neahttakursii eOppiva bokte.

Temávahku áigge áššedovdit, geat barget Kela sámegielat bálvalusa oktavuođas, muitalit eará kelalaččaide iežaset gaskavuođas sámegillii ja kultuvrii. Seammá háve sii juogadit vásáhusaid das, makkár lea bargat sámegielat bálvalusaiguin Kelas.

Kela ovddida sámegielat bálvalusaid ovttas sápmelaččaiguin

Kela ovddida sámegielat bálvalusaid oktasašbarggus sámi giellaservošiin. Ovddidandoaimmat linnjáduvvojit jahkásaččat ovttas sámedikkiin. Kela ja sámedikki ovddasteaddjit deaivvadit čuovvovaš háve Anáris skábmamánus.

Sámegielat bálvalusaid ovddideamis geavahuvvojit ávkin maiddái áššehasráđit. Jagi 2021 áigge dollon sámegielat bálvalusa áššehasráđiide leat oassálastán Suomas hállon buot sámegielaid elege davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiela hubmit. Áššehasráđiin áššehasat besset guorahallat dan, man bures Kela bálvalusat vástidit sin sávaldagaide ja dárbbuide.  

Kela oassálastá maiddái sámegielat bálvalusaid kvalitehtabargui. Sode-ráhkadusođastus Lappis -prošeakta lágidii giđa 2021 áigge sámegielat bálvalusa kvalitehtabargobájiid. Sámegielat ja sámekulturmieldásaš sode-bálvalusaid oktasaš kvalitehtaávžžuhusat, mat ráhkaduvvojit bargobájiid vuođul, gárvánit čavčča áigge. Ávžžuhusat dorjot boahttevuođas maiddái Kela sámegielat bálvalusaid ovddideami.

Ovdalis máinnašuvvon ovddidandoaimmain figgojuvvo dasa, ahte sihkkarastojit sámiid gielalaš ja kultuvrralaš vuoigatvuođaid ollašuvvan Kela bálvalusain.

Sámegielat diehtojuohkin bálvalusaid doarjjan

Kela sámegielat diehtojuohkima ulbmilin lea fállat dieđuid Kela bálvalusain ja ovdduin golmmain sámegielain. Kelas lea bargan sámegielat diehtojuohkima áššedovdi jagis 2020.

Kela almmustahtii sámegielat neahttasiidduid 2019-2020 ja fállá Elämässä.fi-siidduin áššedikšunneavvagiid maiddái sámegillii. Kelas leat maiddái brošyrat ja rávvagat, maid sáhttá čálihit, sihke 30 ovdoskovi sámegillii.

Etniidpakehta fárrui sáhttá boahttevuođas oažžut maiddái sámegielat vuosttasgirjji. Ovdal vuosttasgirji lea leamaš oažžumis dušše neahtas davvisámegielat pdf-vuorkán, man galggai printet. Čuovvovaš vuosttasgirji olggosaddojuvvo albma girjin buot golmmain sámegielain.

Elektrovnnalaš áššedikšunbálvalus sámegillii boahtimin

Lágalašvuođagohcci giddii fuopmášumi jagi 2019 dasa, ahte Kela ii fála elektrovnnalaš áššedikšuma sámegillii. Kela ulbmilin lea divvut dán váilevuođa. OmaKela-áššedikšunbálvalusa sámegielat doaimmat ovddiduvvojit bárrásiin, ja árvvoštallo, ahte dan vuosttas oasit gárvánit jagi 2022.

Sámegielat bálvalusa bargobájit guimmiide

Kela lágida juovla-ođđajagemánus neahttabargobájiid ráiddu sámegielat bálvalusas. Dat leat dárkkuhuvvon virgeoapmahaččaid, gielddaid ja buresveadjinguovlluid áššedovdiide, geat barggus deaivvadit sámegielat áššehasaiguin.

Bargobájiin oahpásmuvvo sámegielat áššehasaid dárbbuide ja ovttas guorahallojit čovdosat sámegielat bálvalusaid fállamii. Almmut nuvttá bargobájiide dáppe (lyyti.fi)!

Buori sámegielaid vahku!

Loga lasi