Kela fáálá káiduspalvâlus päikkisohvá oolâ Laapist

Kela keččâl kuhes kooskâi Laapist uđđâlágán káiduspalvâlus. Káiduspalvâlusâst äššigâs finnee káidusohtâvuođâ Kela äššigâspalvâleijei tiättur tâi moobiilpiergâs peht. Palvâlus olášuttoo oovtâstpargoost Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáin.

Kela keččâl čoovčâ já täälvi ääigi uđđâlágán káiduspalvâlus Laapist. Kela-palvâlus päikkisohvá oolâ -palvâlusâst äššigâs puáhtá savâstâllâđ Kela äššigâspalvâleijein káidusohtâvuođâ peht. Káiduspalvâlusâst puáhtá hoittáđ siämmáid aašijd ko Kela palvâlemsaajeest. Káiduspalvâlusâst finnee meid iše jiešráđálii nettiášástâlmân.

Kela-palvâlus päikkisohvá oolâ -káiduspalvâluskeččâlem álgá vuossaargâ 6.9. Palvâlus lii ávus argâpeeivij tme 9–15. Palvâlusân piäsá Virtu.fi-portaal (Virtu.fi, suomâkielân) peht. Palvâlusân ij taarbâš čáládâttâđ ige väridiđ ääigi. Palvâlus kevttim ij määvsi äššigâsân maiden. Äššigâsâst kalga kuittâg leđe jo-uv tiättur tâi moobiilpiergâs já tuárvi pyeri nettiohtâvuotâ, vâi videokove uáinoo. Káiduspalvâlus taha uásálisteid máhđulâžžân meid čááitu jyehim, te äššigâspalvâleijee puáhtá ovdâmerkkân išediđ äššigâs luámáttuv tevdimist. Palvâlusâst lii meid chat-jiešvuotâ.

Jis äššigâsâst ij lah máhđulâšvuotâ väldiđ ohtâvuođâ jieijâs pääihist, te ohtâvuođâ Kelan finnee älkkeht meid Laapi Virtu-palvâlemsoojijn (Vrtu.fi, suomâkielân). Virtu-palvâlemsajeh láá kieldâässei šleđgâlii ášástâllâm sajeh, mast kieldâässee puáhtá kevttiđ kovepuhelinpalvâlusâid já eres Internet-palvâlusâid, sehe printtiđ, kopijistiđ já skannađ.

Ihepele pištee káiduvpalvâluskeččâlem ääigi nuurrâp kevtteefeerimijd já ovdedemiävtuttâsâid äššigâsâin, Kela kuoimijn, Kela äššigâspalvâlusâst já palvâlus ovdedeijein. Virtu.fi-portaal paijeentolâmist já teknisii torjust västid Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš.

Káiduspalvâlus meid tavesämikielân

Kela lii jo kuhháá faallâm meid väldikodálii tavesämikielâlii káiduspalvâlus jyehi argâpeeivi tme 13–15. Tavesämikielâlii káiduspalvâlusân piäsá Kela sämikielâlijn nettisiijđoin. Sämikielâlii káiduspalvâlusâst ohtâvuođâ väldim stivrejuvvoo njuolgist Kela sämikielâlii äššigâspalvâleijei.

Anarâškielâlii palvâlem uážžu väärridmáin ääigi já tulkkum peht. Jis tun tarbâšah tulkkum, te vääldi ohtâvuođâ Kelan. Palvâlemäššitobdee väärrid tunjin táárbu mield jotteemääigi já tuulhâ ášástâllâm várás. Lasetiäđuh anarâškielâlij palvâlusâin láá tääbbin.

Návt tun muštâlah jieijâd äššigâsân Kela káiduspalvâlusâst

Kyeimi, tun puávtáh muštâliđ äššigâsân Kela káiduspalvâlusâst čuávvoo tiäđuid:

 • Kela káiduspalvâlus lii uáivildum Laapi kieldâi ässeid, kiäin láá vaigâdvuođah hoittáđ Kela-aašijd jiešráđálávt neetist tâi kiäin láá hoittámnáál muálkkáás hiätuääših.
 • Kela káiduspalvâlus lii ávus argâpeeivij tme 9–15. Palvâlusân ij taarbâš čáládâttâđ ige väridiđ ääigi. Palvâlus kevttim ij määvsi äššigâsân maiden.
 • Káiduspalvâlus ohtâvuođâväldim liŋkkâ lii Virtu.fi-portaal Kela káiduspalvâlus –siijđoost (Virtu.fi, suomâkielân).
 • Ohtâvuođâ väldim stivrejuvvoo Kela äššigâspalvâleijei, kote lii vuossâmužžân rijjâ. Kannat varriidâttâđ toos, ete ohtâvuođâ väldim sáttá pišteđ mottoom tove.
 • Palvâlus kevttimân taarbâš
  • tablet, fiättupuhelin tâi tiättur, mast lii kamera
  • Chrome-, Firefox- tâi Safari-laađđâm
  • tuárvi pyeri nettiohtâvuođâ
  • peljipiiltoid, main lii mikrofon (tâi mikrofon já škajânijd).
 • Kela väldikodálâš tavesämikielâlâš káiduspalvâlus lii ávus argâpeeivij tme 13–15. Sämikielâlii káiduspalvâlusân piäsá Kela sämikielâlijn nettisiijđoin.
 • Kela káiduspalvâlusân finnee ohtâvuođâ meid Virtu-palvâlemsoojijn (virtu.fi, suomâkielân), moh láá pirrâ Laapi.

Luuvâ lase