Määrä ja maksaminen

Yleinen asumistuki on 80 % hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Kaikkein pienituloisimmilla ei ole ollenkaan perusomavastuuta. Jos hyväksyttävien asumismenojen määrä ylittää enimmäisasumismenot, tuen määrä lasketaan enimmäisasumismenojen mukaan.

Asumistuen laskukaava

0,8 x (hyväksyttävät asumismenot – perusomavastuu)

Esimerkki: 1 hengen ruokakunta asuu Turussa

Jaakko asuu yksin Turussa. Asunnon vuokra on 615 e/kk. Hänellä ei ole muita asumiskuluja.
Jaakon asumistuessa huomioon otettavat tulot ovat 742 e/kk.

Perusomavastuun määrä lasketaan kaavalla:
0,42 x [742 e – (619 e + 103 x 1 + 228 e x 0)] = 0,42 x (742 e – 722 e) = 0,42 x 20 = 8,40 e/kk.

Koska perusomavastuu on alle 10 euroa, sitä ei oteta huomioon.

Enimmäisasumismenot Turussa yksin asuvalle ovat 413 e/kk. Koska vuokra ylittää enimmäisasumismenot, asumistuen määrä lasketaan niiden mukaan.

Asumistuki on 80 % enimmäisasumismenoista eli 413 e x 0,8 = 330,40 e/kk.

Jaakko maksaa itse asumisesta 615 e – 330,40 e = 284,60 e.

Esimerkki: 3 hengen ruokakunta asuu Tampereella

Niina ja Juuso asuvat 14-vuotiaan lapsensa Ursulan kanssa Tampereella. Asunnon vuokra on 720 e/kk. Ruokakunnan asumistuessa huomioon otettavat tulot ovat 2 403 e/kk.

Perusomavastuun määrä lasketaan kaavalla:
0,42 x [2 403 e – (619 e + 103 x 2 + 228 e x 1)] =
0,42 x (2 403 e – 1 053 e) =
0,42 x 1 350 e = 567,00 e/kk.

Enimmäisasumismenot Tampereella asuvalle 3 hengen ruokakunnalle ovat 764 e/kk. Koska vuokra on pienempi kuin enimmäisasumismenot, asumistuen määrän laskemisessa käytetään todellisia asumismenoja.

Asumistuki on 80 % asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta eli
0,8 x (720 e – 567,00 e) = 0,8 x 153,00 e = 122,40 e/kk.

Ruokakunta maksaa itse asumisesta 720 e – 122,40 e = 597,60 e/kk.

Maksaminen

Yleinen asumistuki maksetaan kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos asumistukea tulee maksettavaksi myös takautuvalta ajalta, takautuvat tukierät maksetaan heti. Kela toimittaa tiedon maksamastaan asumistuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Jos Kela on myöntänyt perustoimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa asumistukea vastaan, myönnetty perustoimeentulotuki voidaan vähentää asumistuesta.

Tuki maksetaan omalle tilillesi tai vuokranantajan tilille, jos olet antanut siihen luvan.

Kela voi maksaa asumistuen vuokranantajalle ilman suostumusta, jos vuokra on jäänyt kokonaan maksamatta 2 peräkkäisenä kuukautena. Kela on yhteydessä tuensaajaan, ennen kuin asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle.

Asumistuki on verotonta tuloa.

Asumistukea ei makseta, jos sen määrä on alle 15 e/kk. Laskurilla voit helposti arvioida, paljonko saat asumistukea.

Lue lisää