Ruokakunta

Ruokakunnan muodostavat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt. Ruokakuntaan voi kuulua yksi tai useampi henkilö. Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle. Yleisessä asumistuessa henkilö voi kuulua vain yhteen ruokakuntaan kerrallaan.

Puolisot kuuluvat aina samaan ruokakuntaan. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avoliitossa asuvia.

Asumistukea hakee koko ruokakunnan puolesta yksi ruokakuntaan kuuluva henkilö. Yleensä hakija on se henkilö, jonka nimissä vuokrasopimus on tai joka omistaa asunnon.

Ulkomaalainen voi kuulua ruokakuntaan, jos hänellä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Poikkeuksena tästä ovat Suomeen vain opiskelutarkoituksessa tulleet opiskelijat. He eivät voi saada yleistä asumistukea eivätkä kuulua yleisen asumistuen ruokakuntaan.

Jos haet ensimmäistä kertaa yleistä asumistukea Suomeen muuttosi jälkeen eikä sinun tai ruokakuntasi jäsenen oikeutta Kelan etuuksiin ole vielä selvitetty, täytä ja liitä etuushakemukseesi Ilmoitus – Suomeen muutto Y 77 Kelan verkkoasiointipalvelussa. Lue lisää.

Kela arvioi saamiensa tietojen perusteella, keitä ruokakuntaan kuuluu. Siksi asumistukihakemukseen täytyy aina merkitä kaikki samassa asunnossa asuvat.

Vuokrasopimus ja avoliitto vaikuttavat asumistukeen

 • Jos vuokraat asunnon toisen henkilön kanssa yhteisellä vuokrasopimuksella, kuulutte aina samaan ruokakuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kimppakämpässä asuvat kaverukset kuuluvat samaan ruokakuntaan.
   
 • Jos vuokraatte asunnon osat erillisillä vuokrasopimuksilla, kuulutte eri ruokakuntiin, jos ette ole avo- tai aviopuolisoita tai lähisukulaisia tai vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.
 • Jos asut samassa osoitteessa toisen henkilön kanssa ja teillä on erilliset vuokrasopimukset tai sinulla on alivuokrasopimus, sinun tulee selvittää asumistukihakemuksessa asumisolosuhteesi eli se, onko kyseessä kimppakämppä vai avoliitto.
 • Kela arvioi selvityksesi perusteella, onko kyseessä avoliitto vai kimppakämppä.
 • Kela arvioi asiaa käytettävissä olevien tietojen perusteella ja käyttää myös tapauskohtaista harkintaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota yhteen muuton syihin, asukkaiden ikään, asunnon kokoon, asumisen kestoon ja siihen, ovatko asukkaat asuneet aikaisemmin yhdessä.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi

 • samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt
   
 • samassa asunnossa asuva avio- tai avopuoliso
   
 • eri asunnossa asuva aviopuoliso
  • Aviopuolisot kuuluvat samaan ruokakuntaan, jos he asuvat erillään muusta syystä kuin parisuhteen päättymisen vuoksi. Esimerkiksi puoliso, joka on toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai varusmiespalveluksen vuoksi, kuuluu samaan ruokakuntaan.
    
 • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset
  • Lähisukulaisia ovat isovanhemmat, vanhemmat ja lapset. He kuuluvat samaan ruokakuntaan riippumatta vuokra- tai hoitosopimuksista.
    
 • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt
  • He muodostavat tällöin niin sanotun yhteisöruokakunnan, vaikka heillä ei olisikaan yhteistä taloutta.
    
 • tilapäisesti poissa olevat henkilöt
  • Tilapäinen poissaolo voi johtua esimerkiksi opiskelusta, työkomennuksesta Suomessa, muusta ansiotyöstä, ase- tai siviilipalveluksesta, sairaalassaolosta tai vankilassaolosta. Poissaolo katsotaan yleensä tilapäiseksi, jos se kestää enintään noin 1 vuoden.
    
 • Samassa asunnossa asuva opiskelija kuuluu samaan ruokakuntaan vanhempansa kanssa.

Eri ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi

 • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt
  • Jos samassa asunnossa asuvilla on erilliset vuokrasopimukset, eivätkä he ole puolisoita tai lähisukulaisia, eivätkä he myöskään ole vastuussa koko asunnon vuokrasta, he eivät kuulu saman ruokakuntaan.
    
 • täysi-ikäinen, itsenäisesti asumaan muuttanut lapsi
  • Tällaisessa tilanteessa lapsi ei kuulu enää samaan ruokakuntaan vanhempiensa kanssa.
    
 • päävuokralainen tai asunnon omistaja ja jommankumman alivuokralainen
  • Jos vuokralainen tekee päävuokralaisen tai asunnon omistajan kanssa erillisen vuokrasopimuksen asunnon osasta (esim. yhdestä huoneesta), kyseessä on alivuokrasopimus. Alivuokralainen kuuluu eri ruokakuntaan kuin päävuokralainen tai asunnon omistaja, jos he eivät ole puolisoita tai lähisukulaisia.
    
 • samassa asunnossa asuvat sisarukset
  • Jos sisaruksilla on omat vuokrasopimukset vuokranantajan kanssa tai jos toinen sisaruksista on toisen alivuokralainen.
    
 • puolisot, jotka asuvat erillään parisuhteen päättymisen vuoksi.

Lue lisää