Kelan työterveyshuoltotilasto

Kelan työterveyshuoltotilasto sisältää keskeiset tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta ja yrittäjien työterveyshuollosta. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien piiriin kuuluvista henkilöistä, korvatun toiminnan sisällöstä, kustannuksista ja maksetuista korvauksista.

Kelan työterveyshuoltotilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1795-8660 Kelan työterveyshuoltotilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää