Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja

Tutustu palveluntarjoajiin

Voit etsiä sopivaa terapeuttia palveluntuottajien hakupalvelusta.

Palveluntuottajahaku
  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa
  • psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. 16–25-vuotiaille se voi olla myös musiikkiterapiaa tai kuvataideterapiaa. Nuoren terapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.

Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan

Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Infograafi, jossa kerrotaan miten Kelan kuntoutuspsykoterapaan voi päästä. Psykoterapia voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan psykiatrin lausunnon perusteella sen jälkeen, kun asiakas on saanut vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa mielenterveyden häiriön vuoksi.  Linkki aukaisee kuvan isompana.

Kela voi korvata erityisin perustein uuden, enintään 3 vuotta kestävän terapiajakson, jos edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

Kuka voi antaa psykoterapiaa?

Kelan psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi terapeutilla tulee olla koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän asiakkaalle antaa.

Kelan korvaus edellyttää, että terapeutti on Kelan hyväksymä. Voit etsiä terapeuttia Kelan palveluntuottajahausta. Sieltä löytyvät kuitenkin vain ne Kelan hyväksymät terapeutit, jotka ovat halunneet ilmoittaa yhteystietonsa hakupalvelussa.

Näin haet

Olisiko kuntoutuspsykoterapiasta apua? Hae kuntoutuspsykoterapiaa.

Muu Kelan mielenterveyskuntoutus

Kela järjestää mielenterveyskuntoutusta myös kurssimuotoisena.