Anbudsförfarandena gällande individuell fysioterapi och individuell vattenterapi på svenska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i södra försäkringsdistriktet har inletts

Följande anbudsförfaranden har inletts

Södra försäkringsdistriktet

  • individuell fysioterapi på svenska
  • individuell vattenterapi på svenska

HILMA

Meddelanden om upphandling i samband med anbudsförfaranden publiceras i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi/sv/).

Hanki-tjänsten

Efter att anbudsförfarandena publicerats finns anbudsmaterialet för alla tjänster som upphandlas i sin helhet i Hanki-tjänsten. (www.hanki-palvelu.fi)

 

Anbudsgivarna kan ställa frågor som gäller anbudsförfarandet endast i Hanki-tjänsten inom den tid som anges i anbudsförfrågan. Frågor som ställts inom tidsfristen besvaras av FPA i Hanki-tjänsten. FPA svarar inte per telefon eller e-post på frågor gällande anbudsförfaranden för terapitjänster.

Hanki-tjänsten är ett elektroniskt system som FPA köpt av företaget Cloudia. Anbudsgivare som har frågor om hur man registrerar sig i systemet eller har andra tekniska problem, ska vända sig till Cloudia (www.hanki-palvelu.fi)

Optionsperioden år 2021 för gällande avtal om terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA meddelar senare om man utnyttjar optionsperioden år 2021 för de gällande avtalen. Enligt avtalen måste detta meddelas senast 31.5.2020.