Kela kehittää kuntoutusta toiminnallisiin häiriöihin

Kehittämishankkeeseen etsitään kuntoutuksen palveluntuottajia Oulusta ja pääkaupunkiseudulta. Hankkeeseen liittyvään arviointitutkimukseen haetaan tutkijoita.

Kela kokeilee toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa uutta kuntoutusmuotoa aikuisille, jotka sairastavat toiminnallisia häiriöitä. Toiminnalliset häiriöt ovat oireita, joiden syy ei selviä perusteellisissakaan lääketieteellisissä tutkimuksissa. Oireet ovat yleisiä ja yleensä lieviä. Joskus ne voivat pitkittyä ja oireilu voi muuttua työntekoa ja opiskelua haittaavaksi.

Hankkeen aikana kuntoutusta tarjotaan arviolta 85 asiakkaalle. Hankkeessa kehitetään hoitavan tahon ja Kelan kuntoutuksen yhteistyötä asiakkaiden ohjaamisessa kuntoutuspalveluun. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa toiminnallisia häiriöitä sairastavistavien aikuisten kokemuksista, kuntoutustarpeista ja ohjautumisesta kuntoutukseen.

Kokeilun toteuttajiksi haetaan kuntoutuspalvelun tuottajia Oulusta ja pääkaupunkiseudulta (Espoo, Helsinki, Vantaa). Kuntoutuspalvelun tuottajat valitaan mukaan tarjouskilpailulla. Kokeilusta tehdään myös arviointitutkimus, johon haetaan tutkijoita.

Hoitoa ja kuntoutusta kehitetään yhdessä

Kela on suunnitellut hanketta yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Asiakkaat ohjautuvat kokeiluun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toiminnallisten häiriöiden poliklinikalta, Helsingin kaupungin Työterveys Helsingistä sekä Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

– On tärkeää, että toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta kokeillaan ja saadaan uutta tutkimustietoa asiakkaiden, palveluntuottajien ja terveydenhuollon näkökulmasta, kertoo hankepäällikkö Soile Huumonen.

– Toivomme, että hanke kiinnostaa sekä palveluntuottajia että tutkijoita. Tärkeintä on ymmärrys toiminnallisista häiriöistä ja valmius kuntoutuksen kehittämiseen ja yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa, kuvailee etuuspäällikkö Seija Sukula.

Tarjouspyyntö on julkaisu HILMA-ilmoituskanavalla. Tarjousmateriaali löytyy Hanki-palvelusta.

Tutkimus on implementaatiotutkimusta, joka tuottaa tietoa kuntoutuksen kehittämistä varten. Tutkijahaku on julkaistu. 

Tiedustelut:                                                                

Hankepäällikkö Soile Huumonen
Puh. 020 634 3773

Etuuspäällikkö Seija Sukula
Puh. 020 634 2747

etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Lisätietoja: