Korvausoikeuksien 356 ja 284 määräajat pitenevät 1.2.2022 alkaen

Lääkeaine: Nintedanibi, pirfenidoni
Lääkevalmiste: Ofev, Esbriet
Sairaus: Fibrotisoivat keuhkosairaudet

Mikä muuttuu

Esbriet- ja Ofev- lääkkeistä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 356. Nintedanibi ja pirfenidoni

ja erityiskorvauksen  (65 %) korvausoikeudella

  • 284. Nintedanibi ja pirfenidoni.

Korvausoikeudet voidaan myöntää 1.2.2022 alkaen ilman määräaikaa aiemman kolmen vuoden sijaan. Samassa yhteydessä korvausoikeuksien kirjoitusasuja selkiytetään.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuksien myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää