Kunta tarvitsee Suomi.fi-valtuuden työmarkkinatuen henkilöluetteloiden katseluun Kelmussa

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet Kelan asiointipalvelujen käyttöön. Suomi.fi-valtuus tarvitaan myös työmarkkinatuen henkilöluetteloiden katseluun etuustietopalvelu Kelmussa. Jos tarvittava valtuus puuttuu, kunta voi tilapäisesti pyytää henkilöluettelot Kelasta sähköpostitse.

Kunta saa työmarkkinatuen laskun Kelasta verkkolaskuna, jos kunnalla on käytössä verkkolaskutus. Työmarkkinatuen laskuun liittyvä henkilöluettelo on Kelan etuustietopalvelu Kelmussa.

Työmarkkinatuen laskutuksen käsittelijä tarvitsee henkilöluetteloiden katselua varten Kelmun Suomi.fi-valtuuden Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu.

  • Kun kunnan valtuutuksia hallinnoivalla henkilöllä on valtuutusoikeus tähän Suomi.fi-valtuusasiaan, hän voi antaa valtuuden niille kunnan työntekijöille, jotka tarvitsevat sitä työssään.
  • Jos kuntayhtymä hoitaa työmarkkinatuen laskutusasiat kunnan puolesta, kunnan valtuutusoikeudellinen antaa valtuuden kuntayhtymälle. Henkilö, joka on saanut kuntayhtymässä edustajan valtuutusoikeuden tähän Suomi.fi-valtuusasiaan, antaa valtuuden edustamisvaltuutena työmarkkinatuen laskutusasioita hoitaville kuntayhtymän työntekijöille.

Toimi näin, jos Suomi.fi-valtuus puuttuu

Kunta tai kuntayhtymä voi tilapäisesti pyytää työmarkkinatuen laskuun liittyvät henkilöluettelot sähköpostilla osoitteesta RP_tyottomyysturva@kela.fi.

Jos kunnan tai kuntayhtymän valtuutusoikeudellisella ei vielä ole Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu -valtuutta, valtuushakemus pitää tehdä välittömästi Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Valtuutusoikeuksien rekisteröinti Suomi.fi-palvelussa kestää 3–4 viikkoa.

Lue lisää