Kela on julkaissut koltansaamenkieliset verkkosivut

Kela on julkaissut koltansaamenkieliset kela.fi-sivut. Kelan sivuilla kerrotaan nyt Kelan etuuksista ja palveluista kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä: pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Saamenkieliset kela.fi-sivut ovat osa saamen kielilakiin perustuvia kehittämistoimia Kelassa.

Kela on julkaissut verkkosivut koltansaamen kielellä. Koltansaamenkieliset sivut vastaavat sisällöltään aikaisemmin julkaistuja pohjois- ja inarinsaamenkielisiä sivustoja. Saamenkielisillä sivuilla kerrotaan perusasiat Kelan etuuksista ja palveluista saameksi. Koltansaamenkielisten sivujen julkaisun jälkeen kela.fi:ssa on yhteensä noin 200 saamenkielistä sivua, mikä tekee siitä yhden Suomen laajimmista saamenkielisistä viranomaissivustoista.

Saamenkieliset kela.fi-sivut tukevat saamenkielisten omakielistä asiointia Kelan palveluissa. Verkkosivujen lisäksi Kela julkaisee esitteitä, hakulomakkeita ja ajankohtaisviestintää kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä. Saamenkielinen palvelu Kelassa perustuu saamen kielilakiin, joka takaa saamelaisille oikeuden asioida viranomaisten kanssa omalla äidinkielellään.

Saamenkieliset verkkosivut ovat olleet iso haaste Kelalle ja saamen kielen asiantuntijoille. Koltansaamen kieli on uhanalainen vähemmistökieli, jonka nykyinen kirjoitustapa on vakiintunut vasta viime vuosikymmeninä, eikä kielestä välttämättä löydy kaikkien yhteiskunnan alojen sanastoa. Saamenkieliset kela.fi-sivut edistävät osaltaan myös saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan ammattisanaston kehittymistä ja vakiintumista.

Kääntäjä Tiina Sanila-Aikion mielestä on ollut mielenkiintoista tutustua Kelan käyttämään terminologiaan.

– Olemme pyrkineet yhdessä muiden kielityöntekijöiden ja koltansaamen kielijaoston kanssa löytämään mahdollisimman tarkasti vastaavat termit ja ilmaisut unohtamatta kuitenkaan koltansaamen kielen omaa luonnetta. Yhteistyöllä tästä suuresta urakasta on selvitty.

Kelan saamenkielisten palvelujen ja viestinnän kehittämisen lähtökohtana ovat saamenkielisten asiakkaiden kielelliset oikeudet ja erityistarpeet. Kelan saamenkielisiä palveluja ja viestintää kehitetään yhteistyössä Suomen saamelaiskäräjien kanssa.

Tutustu koltansaamenkielisiin kela.fi-sivuihin.

Lisätietoja

  • Arja Jomppanen, suunnittelun asiantuntija, Kela, etunimi.sukunimi@kela.fi
  • Annamari Kosonen, viestinnän asiantuntija, Kela, etunimi.sukunimi@kela.fi