Työterveyshuollosta voi saada todistuksen tartuntatautipäivärahan hakemista varten

Koronavirustartunnan saanut voi hakea tartuntatautipäivärahaa myös työterveyshuollossa työskentelevän lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittamalla todistuksella. Kela voi korvata todistuksen kirjoittamisesta aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset työnantajalle osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I).

Sairausvakuutuslakiin on tehty väliaikainen muutos, joka on voimassa 30.6.2022 saakka. Muutoksen myötä tartuntatautipäivärahaa voi hakea myös muun kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin todistuksen perusteella tilanteissa, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Terveydenhuolto voi kirjoittaa todistuksen työstä poissa olemiselle, kun koronavirustartunta on todettu luotettavasti eli laboratoriossa varmennetulla PCR-testillä tai antigeenitestillä.

Jos työterveyshuollossa työskentelevä lääkäri tai terveydenhoitaja kirjoittaa todistuksen, Kela voi maksaa sen kirjoittamisesta aiheutuneista kustannuksista työnantajalle korvauksen osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I). Korvaamisen edellytyksenä on, että työnantaja on maksanut työterveyshuollon kustannukset. Todistuksen kirjoittamisesta syntyneet kustannukset kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa kohtaan Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta.

Kelan korvauskäytäntöä on muutettu, jotta työnantajat voivat työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta riippumatta tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden hakea työterveyshuollosta todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten. Muissa tapauksissa työnantajan täytyy ilmoittaa sairaanhoidosta syntyneet kustannukset korvaushakemuksessa osana sairaanhoidon kustannuksia (korvausluokka II). Tämä poikkeusmenettely koskee myös yrittäjiä.

Tarkempaa tietoa tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytyksistä on tiedotteessa, jonka Kela julkaisi 25.2.2022.